Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+27 (0) 11 301 0900
info@ewx.co.za

EnterpriseWorx

Established in 2013, we were born in the Retail environment but quickly grew to service multiple industries including, Financial Services, Manufacturing, Logistics, and Human Resources.


Our passion lies within the beauty of data and all the insight it can deliver! That is why we guide our clients on a data to decision journey, where we synchronize, consolidate and architect your data to provide you with the insight required to make critical business decisions. 

 

We remain at the forefront of cutting-edge technologies which include various cloud-based solutions. Conductor4SQL is a tool developed by EnterpriseWorx that allows SQL Server users to manage, administer, audit, synchronize and have easy visibility and reporting on an unlimited number of MS SQL instances from a single management point with ease. It saves valuable time in administering MS SQL instances and enables easy administration with key features such as distributed command and query, reporting, data synchronization, enterprise security, SQL auditing and compliance with visibility of IT operations.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα