Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+5718051177
info@iwco.co

Information Workers S.A.S.

We Support organizations on the implementation of business intelligence projects aligned with industry standards, helping them to design and develop process that guarantee the quality and trust over the data, always focused on the customers’ needs and with the best practices on data governance, data management, data warehousing and advanced analytics. Our Power BI specialists will help you from model design to a great visual experience, we will drive your users through a beautiful experience with data, all our senior consultants are Power BI certified, this is a guarantee about our team and our experience.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα