Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+390755005589
info@istante.info

ISTANTE | Power of Transformation

Con più di 20 anni di esperienza nel settore, siamo in grado di fornire servizi di consulenza volti alla progettazione, realizzazione ed integrazione di soluzioni di Business Intelligence, basate sullo stack tecnologico della Microsoft Power Platform, nello specifico Microsoft Power BI.
Abbiamo all'attivo numerosi progetti in cui sono state implementate le tecnologie Microsoft Power BI, per rilasciare complessi ed articolati dashboard di analisi dei dati, sfruttando anche le possibilità offerte dal cloud Azure come piattaforma infrastrutturale o di supporto al calcolo o di streaming analytics.
Nel nostro team di Project Managers e Business Data Analyst certificati, sono presenti le giuste competenze per affrontare attività complesse ed articolate, comprendendo anche l'integrazione delle soluzioni software con le tecnologie IoT per il dialogo con macchinari di produzione e/o logistica aziendale, sulle quali possiamo fornire anche supporto ingegneristico.
Siamo in grado altresì di veicolare formazione certificata beneficiando dei nostri Microsoft Certified Trainers con decenni di esperienza, sia nella modalità classica frontale in aula, sia mediante cicli formativi "on the job" presso la sede del cliente. 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα