Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+48225281806
powerdive@kpmg.pl

KPMG Advisory Limited Partnership

Nowadays that many companies realize importance and the variety of internal and external data available, data becomes an essential asset. An asset, which in order to maintain its value and generate competitive advantage, requires – as any other asset – day to day care. For data it means managing its quality, availability, logic of processing, thoughtful distribution and provisioning of access. Business intelligence refers to organization's ability to gain deeper business insight from data and information for better decision-making. Our clients are looking for solutions to provide decision makers at all levels of the organization with faster, more harmonized, more comprehensive, more flexible, interactive and reliable quality information while reducing the cost of providing it.

 

We are helping our clients in introducing Business Intelligence solutions from the BI strategy concept to its implementation. We specialize in developing operational BI solutions for processes like order to cash, purchase to pay, financial reporting, cash management, sales analytics, supply chain management, production and quality control. We provide insight into figures but also we enable process controls monitoring. We design, build and implement Power BI based solutions that enable process mining and in this way provide immediate process insight and enable process improvement and optimization.

 

We handle issues of data quality management, data governance including reassessment of KPIs used in organizations, KPIs harmonization across different teams and data cleansing. We also develop customer-tailored solutions for budgeting, forecasting and budget monitoring.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα