Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
6785397906
nsabree@rowerconsulting.com

Rower LLC

Here at Rower, we believe in using data to drive strategic insights and help organizations like yours make smarter decisions. We are here to be your strategic advisory partner on this journey. We have helped save organizations millions while helping them become more efficient and profitable. We are confident we can do the same for you. Reporting used to mean a lot of spreadsheet headaches, but today’s technology can make your life a lot easier. You have two choices for making that happen: ▶Report Automation ▶Dashboard Development We are made up of data scientists, BI Architects, analysts, consultants, and software developers, who have years of hands on experience. We can accelerate any project development timeline so you can have the answers faster and get on with doing what you do best. We partner with: Microsoft, Tableau, Alteryx, PowerBI, Amazon Web Services and more.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα