Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+31 347 358800
info@rubicon.nl

Rubicon BV

OPLOSSINGEN DIE AANSLUITEN OP UW WERKPROCES De kenniswerkers binnen uw organisatie weten als geen ander hoe bedrijfsprocessen verlopen, welke inzichten nodig zijn om goed te kunnen sturen en op basis van welke data deze inzichten tot stand komen. Zij maken gebruik van de beschikbare BI-oplossingen binnen de organisatie, maar hebben daaraan niet genoeg: echt inzicht ontstaat juist door bedrijfsinformatie te combineren met externe gegevens. BI voor uw hele organisatie Dit vraagt BI-oplossingen die veilige en gestandaardiseerde beschikbaarheid van informatie combineren met de flexibiliteit om ad hoc analyses uit te voeren. Microsoft Power BI biedt deze combinatie. Niet alleen is Power BI een platform om persoonlijke analyses te maken en te delen, maar het vormt ook de laatste stap om Enterprise BI-rapportages naar eindgebruikers te brengen. Bovendien stelt Power BI u in staat om via smartphones en tablets te werken met rapporten en dashboards zodat de benodigde informatie op elk moment beschikbaar is. Onze aanpak voor Power BI Op basis van onze ervaring met het Microsoft BI-platform en Power BI in het bijzonder, heeft Rubicon een aanpak ontwikkeld om Power BI succesvol te implementeren in uw organisatie. In deze aanpak is Power BI geen losstaande self-service oplossing, maar een integraal onderdeel van uw complete platform voor bedrijfsinformatie. We leveren in korte tijd resultaten die tot waardevolle inzichten leiden en zorgen voor draagvlak binnen uw organisatie. Meer weten? Maak een afspraak voor een Power BI-workshop waarmee u een beeld krijgt van de mogelijkheden en die concrete vervolgstappen oplevert.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα