Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+7 (8332) 760-750
popov@rubicon-it.ru

Рубикон

Мы профессионально занимаемся обработкой и визуализацией данных и приносим пользу.

Помогаем дистрибьютерам, холдингам и производствам собрать данные из 1С, ERP, Excel, SQL или Oracle и вывести их на дашборды для принятия решений. С помощью интерактивных отчетов директор компании видит всю картину по предприятию на экране своего планшета или смартфона, а руководители направлений ежедневно отслеживают операционные показатели.

 Вот чем мы можем вам помочь:

  1. Разберемся в ваших данных, соберем их в одном хранилище, создадим и настроим систему корпоративной отчетности.

Сделаем все так, чтобы до рядового исполнителя и до собственника компании быстро доходили одинаковые цифры.

Данные собирались из источников автоматически, и на совещаниях все оперировали "одной правдой".

  1. Сделаем понятные и лаконичные визуальные отчеты для руководства

Мы поможем представить финансовые показатели, цифры по продажам и отгрузкам в виде понятных графиков, а не громоздких и трудночитаемых таблиц.

  1. Поможем решить аналитическую задачу «на месте» и поделимся опытом

Проведем для ваших аналитиков мастер-класс и за 1-2 дня разберемся в проблеме и поможем самостоятельно сделать первый аналитический отчет.

 

Наши сильные стороны – хранилище и модели данных, на базе которых мы и создаем интерактивные отчеты в Power BI.

Мы работаем с ритейлом, банками, дистрибуцией, производством и агросектором. Трижды наши проекты по бизнес-аналитике были признаны лучшими в России на конкурсе партнерских решений Microsoft.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα