Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
410.804.5725
josh@satoritechllc.com

Satori Technology, LLC

Satori Reporting offers turnkey NetSuite reporting inside of Power BI. We have replicated NetSuite's data model inside of Power BI with our own advanced connector to allow you to have continuously updating NetSuite data inside of Power BI.

Our expertise is in helping our NetSuite customers achieve the following with Satori Reporting:

  1. Unlimited Joins - NetSuite searches/analytics workbooks have limited joins, yet our Power BI data model supports unlimited joins so you can build end-to-end reports on a single screen
  2. Combine other data sources and your historical data - we have the ability to join other data sources (i.e SalesForce, Google) and your historical data into our data model so that you can have enterprise wide reporting with a single version of the truth
  3. Drill down to transaction level detail - most reporting tools (specifically EPM) don't support drilling down to transaction level detail, but Satori Reporting is setup to include all your transaction level detail with a clickable URL to drill back into NetSuite
  4. Automated refresh - we have a connector that lives 100% inside NetSuite and works via saved searches to bring all your NetSuite data into our Power BI data model
  5. Advanced reporting/analytics - Power BI feature/functionalities far surpass NetSuite's when it comes to reporting and analytics
  6. Budgeting/Forecasting - we've built a process to load budgets and forecasts into Satori Reporting so that you can make your dashboards actionable

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα