Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
1 214 306 68 37
contact@scnsoft.com

ScienceSoft USA Corporation

ScienceSoft is a US-headquartered provider of IT consulting and software development services with 700+ IT professionals located worldwide. We have built up expertise in 15+ IT domains, with data analytics being one of our priorities. Our data analytics proficiency is proven by the Microsoft Gold Data Analytics and Data Platform competencies.

Since 1989, we help our client design and implement end-to-end enterprise analytics solutions as well as provide advisory guidance at any stage of their data analytics journey:

·       We run data quality assurance and set up data quality management and data security practices to ensure that data is clean, error-free and safe.

·       We design, implement and optimize BI solutions with a data lake, DWH, ETL/ELT, OLAP cubes and self-service BI.

·       We apply advanced analytics and data science to get insights from traditional and big data.

·       We visualize data in a way that business users spot trends and dependencies at a glance.

As a certified Power BI partner, we recognize the power of carefully designed and flawlessly implemented data visualization. In our projects, we create insightful dashboards customized for different user roles with drill-down and slice-and-dice capabilities. Taking care of UX design, we make sure that a dashboard is not overloaded with unnecessary details. 

Holding ISO 9001 and ISO 27001 certifications, we rely on a mature quality management system in our data analytics projects and guarantee that cooperation with us does not pose any risks to our customers’ data security.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα