Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+234 8145453200
ismailb@seersitconsulting.com

SEERS IT CONSULTING LTD

We leverage leading technologies and solutions from Microsoft to transform our client's businesses and ultimately our goal is to be a data analytics' solution provider that is dependable. We do so by providing data management, data architecture, data visualization, data integration solutions and analytics capabilities that helps organizations to realise – the competitive insights hidden within their data and deliver significant business value to our clients  investment in their ERP & business critical applications.

 

We utilize Microsoft BI stack, Power BI, Tabular modelling and R to solve complex business problems, learn from past events, stay on-top of current conditions and draw reliable conclusions about future events - help businesses make better decisions


Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα