Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
855-338-3232
analytics@sherweb.com

SherWeb

SherWeb’s mission is to simplify the Cloud for its channel partners and business clients. Our Analytics & BI solutions are easy to use, even for people without technical skills. Just focus on the reports and metrics you need to run your business.

By using a Microsoft Azure platform and prebuilt offerings that are focused on business needs, we can deliver enterprise-grade solutions for a fraction of the cost. Since a large portion of the solution is prebuilt by SherWeb, we can offer customers a fixed price for both set-up and subscription fees. This keeps update costs to a minimum. We leverage cloud services, (Data Factory and SQL databases), a proven architecture and Power BI to convert data into a valuable asset for your organization. 
  • Best practices—we help you select the metrics and KPIs that show you exactly where you can maximize performance.
  • Quick, reliable and secure setup—SherWeb focuses on data transformation designed specifically for your business during the implementation. We then deploy an environment with the highest protection level available.
  • Evolutive—your solution scales as your company grows and requires more business intelligence for sales, marketing, customer service and other critical areas.
Our client base includes small and medium-sized businesses and large corporations.

ABOUT US
More than 85,000 businesses in more than 100 countries trust SherWeb for a full range of IT cloud solutions and data security. We have a network of more than 7,000 partners and we’re a Gold Certified Microsoft partner. SherWeb won the Redmond Channel Partner Editor’s Choice for Best CSP Offering in 2017 and was named SMB Partner of the Year at Microsoft Canada’s 2017 Impact awards.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα