Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+390331474747
bi@si-net.it

Si-Net

We are a System Integrator company, located in Legnano, committed to providing digital applications for Professionals, SMEs and Companies.  Our main partners are Sistemi Spa and Microsoft (Gold Partner). We have also been recognized as a Competence Center for the Manufacturing Enterprise Production System.  
We help our customers by designing ad-hoc infrastructures and offering tailor-made, perfectly integrated, digital environments,  also providing complete assistance, communicating timely updates and improvements. 
In 2019, while companies were wondering whether they should jump on the data analytics bandwagon, we decided to create a dedicated data analytics unit, where two full time data analysts are working on BI projects. 
Our analytics solutions are a combined outcome of a good data model, good data preparation, and good analytics and calculations. We use Microsoft Power Query for data mashup and transformation and Microsoft Power BI, our business analytics solution, to visualize data and share insights across the organizations, or embed them in our Sharepoint online.
That is not enough, we told ourselves. In 2021 we launched KURO BI, our Power BI-based solution committed to creating a data-driven culture, for companies which have a lot of data but don't know how to manage them, taking analytics operations to the next level. Our team is always growing, with particular attention to the young generations, without forgetting the experience and skills of the seniors.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα