Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
866-912-8855
sales@silicus.com

Silicus Technologies

Silicus provides software outsourcing services to develop, test and manage commercial grade products and solutions helping ISVs compete effectively through innovation, creativity and global talent. For over 10 years, Silicus has delivered quality software for Clients globally, including desktop, enterprise, internet, mobile, cloud, and system software products using .NET technologies. Leveraging mature agile software development processes, time-to-develop accelerators and reference designs, Silicus professionals have helped ISVs reduce time-to-market and gain market advantage.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα