Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+63 35 8536 0359
info@clinkitsolutions.com

ClinkIT Solutions

ClinkIT Solutions is a Software Services Company and Microsoft Solutions Integrator, that is in the business of delivering top-of-the-line I.T. solutions to businesses across the globe. The company boasts nearly 20 years of experience in the I.T. industry, implementing a wide range of solutions from the simple to the very complex, delivering success to our clients across the globe. ClinkIT offers solutions for Finance, Telecoms, Retail, Real Estate, Energy, Construction, Sports, and many more. Specializing in SharePoint intranet and similar Microsoft Technologies, ClinkIT integrates Power BI in solutions catering to business strategy and performance analytics.
 
ClinkIT aims for greater business productivity by harnessing the power of any kind of data gathered by and within the organization. As mostly a software solutions and consultancy company, it keeps on developing next generation dashboards with insightful KPIs ready to supply business outlook and intelligence to C-suites, Management Committees, Sales, HR, I.T., and covers almost all departments with specialized dashboards and reports.
 
ClinkIT also offers readily-available reports and dashboard templates, powered by BevyBev – a made up company created to cater enterprise-grade dashboard templates and ready to use analytics.
 

Services:

Business Intelligence, Database Integration Solutions, Data Analytics

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα