Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+541151138649
info@smartbi.com.ar

smart BI

Somos una empresa de tecnología socios de Microsoft en Power BI, Data Analytics y Data Platform, brindamos servicios de consultoría y capacitación que producen resultados.

Utilizamos las últimas tecnologías y mejores prácticas para transformar sus datos en información convincente.


Nuestra motivación es proporcionar soluciones que ahorren tiempo y aumenten los beneficios y capacidades de nuestros clientes.


Nuestros servicios de consultoría se encargan de extraer los datos crudos desde sus orígenes de datos existentes, sistemas de contabilidad o ERP y transformarlos en información convincente a través de visualizaciones interactivas.


No importa donde se almacenen sus datos, nuestros reportes y paneles de BI le permitirán ver la información que desea, cuando la necesite, en tiempo real.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα