Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
877-627-8274
innovations@smartbridge.com

Smartbridge

Smartbridge's Power BI professional services at a glance:

(More info can be found at https://smartbridge.com/data/our-expertise/business-intelligence-analytics/power-bi-consulting-services/) 

Implementation, Migration & Rollout Plan 

Planning a Power BI enterprise deployment? It’s not uncommon to make a plan around converting hundreds of individual (free and Pro) licenses to Premium. Or, as the case may be, keep users on Pro licenses, but create an ecosystem that supports application lifecycle management and future demand.

PRO TIP: Request our 1-week health check, which includes assessing the volume of power users and content creators.

Deploy Power BI Reports & Dashboard Design

Smartbridge recommends the creation of a dashboard catalog. This catalog takes into account – user experience design, standard and custom visualizations (e.g. ArcGisMaps, Chord, Network Navigation, etc.) as well as advanced analytics and quick insights. Our successful track record with clients encompasses key capabilities such as business requirements workshops, reports, metrics rationalization, change management, end-user training, and self-service enablement.

Data Warehouse Management

Sometimes Power BI issues are a symptom of backend data issues. Do you need resources equipped to assess your data architecture, integration, and quality? Insights from your data visualizations are only as good as the sources behind the curtain.

Power BI Enterprise Gateway

One of the biggest decisions is whether an enterprise gateway is necessary. Do you need your sources to be local, on the cloud, or hybrid? As demand grows, the potential need for a Power BI Gateway can be accommodated in your future-state rollout plans.

Power BI Compliance

When there are no standardized operating procedures in place, regulatory compliance is at the mercy of each individual contributor. The key to compliance with GDPR, HIPAA, and various other responsibilities includes data classification and accountability, identity and access management, and host infrastructure.

PRO TIP: Ideal solutions for identity and access management include Azure Active Directory or Okta

Governance Framework

A self-service data governance model is key to continued security, compliance and efficiency.  Whether it’s business-led or IT-managed, defining roles and offering training of standardized datasets is a must.

PRO TIP: Smartbridge provides a Power BI Bootcamp program that can be offered as a turn-key solution to training and certifying your citizen developers.

Power BI Center of Excellence or User Group

Finally, once the dust settles on efforts to get Power BI dashboards, users, and data management standardized, it’s time to think bigger. A Power BI Center of Excellence (CoE) or User Group could empower your users with the perfect amount of access, governance, and templates by designating a formal committee to optimize business processes around Power BI.

PRO TIP: A CoE or User Group is not as daunting as it sounds, but it is best to deploy early in your platform adoption.

Explore our Power BI Data & Analytics articles, videos and case studies here - https://smartbridge.com/data/insights-impact/

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα