Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+45 20409701
martin.birk@softwarehut.com

SoftwareHut Sp. z o.o.

As a software development company, SoftwareHut provides its clients with custom web and mobile development, high-volume apps, IoT and AR/VR development. With over 250 IT professionals on-board, we’re ready to deliver complex projects for startups, SMEs, and enterprises, having an extensive experience with projects for clients of all sizes. 


As a part of our services covering dedicated IT systems, we provide our clients with solutions ranging from CRM systems, BPM and SCM solutions, to BI implementation services. For the latter, we use our expertise as Microsoft Partner, offering Microsoft Power BI and Microsoft Power Apps implementations. Our team of software engineers is able to provide custom implementations based on client requirements, delivering secure, flexible and ready-to-go, cloud-based BI solutions accessible on web and mobile devices. 


Our BI implementation services follow a process starting with recognising the client’s needs, researching their data and data sources, goals, tasks, requirements and workflows. Then, we’re able to propose and develop an architecture meeting specific criteria, report specifications, definitions of KPIs and metrics. Implementation and support include training to ensure system understanding on an organisation level. 

This approach allows our clients to make the most of Microsoft Power Platform, make data-driven decisions and turn information into real business opportunities. Our support results in optimised processes, building business culture based on data and empowering our clients’ employees with data. 


As a company with a global reach, we serve clients from all over the world. Currently, we have seven offices in Poland, including our HQ located in Bialystok, with branches in Olsztyn, Poznań, Przemyśl, Szczecin, Warsaw, and Wroclaw. We are actively engaged in developing offices in other countries, with branches in the US, Denmark and China. We also have business representatives for key markets, including France, Germany, Sweden and Finland.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα