Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
305-200-3180
mspartner@stabilify.net

Stabilify

Stabilify is made up of a select cross-section of seasoned professionals with over 40 years of collective experience successfully delivering the most innovative Microsoft technologies across a broad spectrum of industries, including social services (health & human services, child welfare, etc.), healthcare and education.

As a certified Microsoft Business Intelligence Partner, Stabilify’s staff has specific expertise designing, developing, configuring, and deploying custom solutions for:
  • Power BI
  • Office 365
  • Dynamics 365
  • SQL Server Analysis Services (SSAS)
  • SQL Server Integration Services (SSIS)
  • SQL Server Reporting Services (SSRS)
  • Dynamics CRM 2011, 2013 and 2015
  • SharePoint Online
  • SharePoint 2010 and 2013
  • Azure Cloud Services

Visit Stabilify’s site at www.stabilifytech.com or contact them directly at mspartner@stabilify.net for more information.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα