Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
206-350-1135
success@stratada.com

Stratada

We offer a free consultation in order to gain insight into your business requirements, data sources, and goals.  The consultation will provide us with a rough sketch of the scope of work required.

Once we have a good working knowledge of your business, types of data sources, and your overall goals, we will start brainstorming on the best approach to meeting your data analytics needs.  This is where we hash out the prerequisites for the next step, such as optimizing data sources, compiling key metrics, and discussing the best way to visualize your data.

With the approach defined, we can go about importing, cleaning, and transforming your data.  This is the necessary prep work for streamlining the report development process.  If the data is cleaned and properly modeled, then the visualization process is that much easier.

Next comes the real the data analytics.  This is where we write DAX formulas that will be fed into your report visuals.  We will use data visualization best practices to ensure that your reports are easy to navigate and interpret.  We’ll choose the right visual for the desired insight - or we'll create new custom visuals to better fit your needs.  We like to think a little outside-the-box while we’re at it, too.

We continually work with you to update existing reports or develop new reports as needed.  Our team will be your team, working together to ensure continued business success.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα