Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+358941902424
sales@sulava.com

Sulava Oy

Konsultointia ja koulutusta
Tarjoamme konsultointi- ja koulutuspalveluita tiedon hyödyntämiseen datan alkulähteiltä loppukäyttäjän työpöydälle. Autamme teitä kehittämään tiedolla johtamisen välineitä aina tietovarastoinnista itsepalveluraportointiin asti.

Hyödyt
Sulavan laaja tekninen osaaminen Microsoftin pilvipalveluista takaa sen, että käytettävissänne on parhaat ja modernit ratkaisut. Avaimet käteen -ratkaisujen ja ylläpitopalveluiden lisäksi tarjoamme mentorointia ja koulutuksia, joilla takaamme asiakkaalle mahdollisuuden ylläpitää ja jatkokehittää ratkaisuja itse.


Consulting and training
Sulava Oy offers both consulting and training services to utilize data from the source to the end user's desktop. We'll help you develop tools for leading with information all the way from data warehousing to self-service reporting. 

Benefits
Our broad technical know-how of Microsoft's cloud services guarantees that you'll get to utilize the best and most modern solutions available. In addition to turnkey and support solutions we offer mentoring and training with which we ensure client's own ability to maintain and further develop their solutions. 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα