Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+44 1224 506140
neale.stidolph@swordtsl.com

Sword IT Solutions Ltd.

What we do

Success in a constantly evolving digital environment requires a partner that you can trust to help optimise what you have today and to interpret new technology in a way that enables you to make informed decisions on the best way forward.


We take time to understand your business, its drivers and your issues.

How we do it

We are domain experts, but you know your business in detail. We will work together to find the best fit solutions based upon what works best for you today and moving forward.

We aim to build long term partnerships through the way we deal with customers, keeping what we do simple and always focusing on delivering real value.

What we can do for you 

We focus on two areas – firstly can take away the challenge of managing day to day IT and optimising what you have, allowing you to focus on the high value activity; and secondly we can help you to succeed in this new digital environment, transforming your business using technology as an enabler not an inhibitor. We can help unlock your competitive advantage. 

 

 


Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα