Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
0049 9131 690990
mgandt@syscon-online.com

syscon consulting company mbH

syscon can help you implement and design a Power BI solution that can handle on-premise data and in the Cloud. We can advise the members of your Company how to set up and connect all different datasets to allow users to get relevant information even in great detail. With our mobile BI setup needed key information can be provided any time anywhere. With all the overwhelming visualizations Power BI is a thrill to design reports, dashboards and even ad-hoc analytics in a gambling way (Gamification) your employees gets great analytical information.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα