Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
5018372171
blongo@techstargroup.com

TechStar Group, LLC

TechStar has been providing business solutions built on the Microsoft platform of products for many years. We have deep expertise in Power BI and the Power Platform. In 2019 & 2020, we have delivered multiple Power BI / Platform solutions to large enterprise customers successfully, and have seen demand for the Power BI / Platform products grow at an incredible rate.
TechStar can help organizations design, build, and deploy Power BI / Platform solutions to solve business problems. We have developed multiple solutions for corporations that integrate with databases, enact with SharePoint portals, and trigger from website engagements. TechStar can help customers to design their systems or can deliver working systems built on the customer’s business domain.
TechStar has been working with Bot technology for years with many of the big telcos. Microsoft’s natural language skills can easily be applied to working chatbot systems to integrate back end processes. These bots often save customers significant time, money, and frustration vs. custom development solutions.
PowerBI has been a big part of TechStar’s offering for the last two years. TechStar offers advanced training on PowerBI. Customers can schedule an all-day class that dives into data connectors, advanced visualizations, M Code, R Code, DAX expressions, and custom dashboard building.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα