Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
0161 240 1471
hello@thedatacrew.com

The Data Crew

The Data Crew is a Data Consultancy & Data Technology company. We are focused on helping our clients manage their data and navigate the complex world of Business Intelligence & Data Analytics. We are based in the UK with UK professionals working on your projects. We undertake all Business Intelligence & Data Science work around the Microsoft Platform including:
  • Power BI / Pro / Premium / Dataflows / Hybrid Big Data Expertise
  • Power BI Embedded Solutions
  • Analysis Services including OLAP migration to Tabular Model and Azure
  • Data Engineering Using Azure Data Factories & Azure SSIS into Power BI
  • Azure SQL Database / Managed Instance connectivity to Power BI
  • Azure SQL Data Warehouse (Synapse) to Power BI
  • Azure Cloud Setup & Provisioning, Power BI Premium Configuration
  • Azure Machine Learning & AI Driven Business Insights
  • Support & Maintenance of your Analytics Solution
We are also a Microsoft Partner and a member of the Cloud Solution Provider (CSP) program with Software Partners Softcat & SoftwareOne. Get it right first time. Don't waste your money on amateurs, we are seasoned professionals at the top of our game. Check us out at https://www.thedatacrew.com

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα