Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+358207-2010
jani.ristola@tieto.com

Tieto Corporation

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin. Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,7 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi. Microsoft on Tiedon kumppaniohjelman strateginen allianssi. Tieto on ainoa suomalainen tietotekniikan palveluyritys, joka on mukana Microsoftin Global Managed –tason kumppanuusohjelmassa. Tiedolla on johtavaa osaamista Microsoft-pohjaisista toimialakohtaisista ratkaisuista: - Finanssipalvelut: Front Office -ratkaisut. - Televiestintä: Yhdistettyjen viestintäratkaisujen (Unified communications) integraatio mobiiliverkkoihin. - Metsä- ja valmistava teollisuus: Microsoft Dynamics toimialasovellukset ja –palvelut. - Terveydenhuolto/ sosiaalitoimi: sairaaloiden hallintajärjestelmät ja laaja ratkaisutarjooma hoitoalan järjestelmiin - Julkinen hallinto: sähköisten palveluiden portaalit ja koulutusjärjestelmät Tiedon toimialariippumaton ratkaisu- ja palvelutarjooma sisältää mm. - Unified Communications jaVoice ratkaisut palveluna. - Tieto Workspace – työasemapalvelut. - Future Office –ratkaisut yrityksen tietotyön tuottavuuden parantamiseksi - Digital Customership - asiakkaan palvelukokemusta parantavat sähköisen asiakkuuden ratkaisut - Business Mobility/ WP7 - Infrastruktuuripalvelut - Office 365 ja Azure palvelut - Good Money – Kestävän kehityksen ja ympäristölaskennan tietopalvelu. Tiedon syvällinen toimialatuntemus yhdistettynä erinomaiseen Microsoft ratkaisu-, palvelu-, ja teknologiaosaamiseen tuottaa asiakkaillemme parhaan palvelukokemuksen ja luo lisäarvoa heidän liiketoimintaansa.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα