Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+1-408-508-4430
partnership@tigeranalytics.com

Tiger Analytics


Today, analytics and data science are not just nice-to- haves, but imperatives at the highest levels of business.

Acquiring, storing and processing growing volumes of data; structured investigation to discover insights; advanced analytics & machine learning driven decisions; and an end-to-end pipeline that brings it all together can unlock hidden avenues of incremental revenue, optimized costs, and free cash flows for businesses. 

We deliver measurable business value using our experience across a range of commercial and open source tools & platforms, and a carefully curated talent mix that combines the best of Mathematics, Statistics, Computer Science, and Business Consulting skills.

Most data science problems can be divided into three sequential phases – problem definition & data discovery, model estimation & validation, insights & business application. We have broad frameworks to systematically approach a wide variety of data science problems to ensure business value.

With Power BI, an organization can 
Enable data collaboration across departments for a truly "no silo" experience.
Perform petabyte-scale analytics instantly.
Put actionable insights in the hands of everyone.
 
Write us to know how to fully harness your data, save time and achieve consistency in actionable insights.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα