Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+1 877 572 3477
info@timextender.com

TimeXtender

TimeXtender, our Data Estate Builder empowers you to implement a modern data estate 10x faster with a simple, drag-and-drop user interface for ingesting and preparing data for analysis in PowerBI. TimeXtender seamlessly overlays and unifies your data infrastructure, connects to 250+ data sources, and provides all the powerful data preparation capabilities you need in a unified, secure, future-proof solution. The underlying code is generated automatically, which reduces build costs by 70%, frees data engineers from tedious, repetitive tasks, and provides less-technical business users with a no-code experience for creating their own data products. 


What is a Data Estate Builder? 


If you’ve ever heard of Squarespace or Shopify, you’re probably familiar with the concept of a low-code, drag-and-drop “builder”. These tools provide a simple, intuitive user interface, while automatically generating all the underlying code. 


We believe your data integration tool should be just as simple and automated, freeing you up with more time to execute on what matters most. 


That’s why we created TimeXtender, the drag-and-drop Data Estate Builder. 


How The Data Estate Builder Empowers Everyone on Your Team 


Drag-and-Drop Simplicity: TimeXtender empowers you to implement a modern data estate 10x faster by providing a simple, drag-and-drop user interface for ingesting, preparing, and delivering data for analysis. The underlying code is generated automatically, which reduces build costs by 70%, frees data engineers from tedious, repetitive tasks, and provides less-technical business users with a no-code experience for creating their own data products – no more bottlenecks. 


Don’t worry! Powerful developer tools, SQL scripting, and custom coding capabilities are still available, if needed. 


Seamless Integration: TimeXtender seamlessly overlays your data infrastructure, connects to 250+ data sources, and provides all the data preparation capabilities you need in a single, unified solution. This eliminates the need for a complex stack of tools, lengthy implementations, and costly disruptions, while still giving you complete control over how your data is stored and deployed. 


Future-Proof Scalability: Because TimeXtender is independent from data sources, storage services, and visualization tools, you can eliminate solution lock-in, and ensure your data infrastructure is highly-scalable to meet future analytics demands. With TimeXtender, you can quickly adopt new technologies and deployment models, prep data for AI and machine learning, and migrate to cloud platforms with one click. 


Smarter Pipelines: Fragile pipelines built on complex data stacks break easily and must be manually debugged when unexpected changes occur. With our metadata-driven approach, whenever a change in your data sources or systems is made, you can instantly propagate those changes across the entire data pipeline with just a few clicks. In addition, TimeXtender provides built-in data quality rules, alerts, and impact analysis, while leveraging machine learning to power our Intelligent Execution Engine and Performance Recommendations. 


Self-Service Analytics: Our drag-and-drop interface and Semantic Layer allow for fast creation and modification of data products, without requiring extensive data engineering knowledge. These data products can be created by business users once, and then be deployed to multiple visualization tools (such as Power BI) to quickly generate graphs, dashboards, and reports. 


Holistic Governance: Our metadata-driven approach allows us to neatly organize your data projects, while providing end-to-end documentation, data lineage visualization, and version control across multiple environments. Because we have the metadata needed to drive the model and deploy the code, TimeXtender never requires any access or control over your actual data, eliminating security vulnerabilities and compliance issues, while giving you a holistic view of what is happening across your entire data estate. 


Enterprise-Grade Security: TimeXtender’s security features allow you to provide users with access to sensitive data, while maintaining data security and quality. You can easily create database roles, and then restrict access to specific views, schemas, tables, and columns (object-level permissions), or specific data in a table (data-level permissions). Our security design approach allows you to create one security model and reuse it on any number of tables. 


Trust and Support: As a Microsoft Gold-Certified Partner, we have 15+ years of experience building modern data estates for over 3,300 organizations. When you choose TimeXtender, one of our hand-selected partners will get you set up quickly and help you maximize results, with ongoing support from our Customer Success and Solution Specialist Teams. We also provide an online academy, comprehensive certifications, and weekly blog articles to help your whole team stay ahead of the curve as you grow. 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα