Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
620977496
tokiota@tokiota.com

Tokiota

Premiada por Microsoft como REVELATION PARTNER OF THE YEAR FY2015 y como PARTNER OF THE YEAR in INNOVATION WITH COLLABORATION en FY2016.

Cuenta con más de 90 consultores, todos expertos en ámbitos especializados. En TOKIOTA sólo LOS MEJORES. Flexible a cada cliente y escenario, pero procedimental, estando orientada a proporcionar soluciones de negocio con base tecnológica.

Partner preferente en soluciones Microsoft, por su buen hacer y los resultados demostrados, con el siguiente catálogo de servicios, entre otros:
 • Soluciones de BI y Analítica avanzada con SQL Server y/o Azure.
 • Soluciones de IoT, BigData y Machine Learning, OnPremises o bien basadas en la suite de AZURE.
 • Arquitectura de SW y Desarrollos a medida en javascript y .NET
 • Gestión eficiente del ciclo de vida (ALM) de las aplicaciones (java, php, .net, etc.) e integración con operación (DevOps) con la suite de Visual Studio y otras herramientas.
 • Aplicaciones móviles, nativas o multiplataforma (Xamarin).
 • Soluciones de Intranet, Portales, Colaboración, Redes sociales, Gestión Documental y Comunicaciones Unificadas, en entornos OnPremise o Cloud Pública/Híbrida con Office 365 (Sharepoint, Yammer, Exchange y skype).
 • Migración de aplicaciones (java, php, .net, etc), plataformas web (Drupal, Wordpress, moodle, etc.), infraestructuras (vmWare, citrix, hyperV etc.) y servicios (BBDD, streaming de media, CDN, storage, backup, disaster recovery, etc.) al cloud con AZURE.
 • Soluciones de seguridad de información y dispositivos.
 • Soluciones de Identidades, Infraestructura y Cloud Privada / Híbrida (Microsoft OnPremises y AZURE).
 • Soluciones de Infraestructura y Cloud Privada / Híbrida (Windows Server, Identity Manager, Hyper-V, System Center y AZURE).
 • Despliegue y Gestión de desktop y dispositivos móviles (Windows 10, System Center, EMS, Citrix).
 • Servicios gestionados de soluciones Microsoft, tanto Cloud como OnPremise e Híbridas.
 • Servicios de Gestión del Cambio y Adopción de nuevas tecnologías.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα