Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+14082042041
nidhish.dhru@trianz.com

Trianz Inc.

At Trianz, our consulting services team combines innovative analytics solutions with the capabilities of Power BI for building relationships around – and achieving valuable insights from – structured, semi-structured, and unstructured data. We help you select, optimize, and deploy an array of custom and pre-built analytics that give insights into your: customers, brand, competitors, operations, and market opportunities. During the rollout phase, Trianz consultants ensure that you realize the benefits of Power BI solutions by working closely with your team through the change management process. Some of our specific business intelligence services that differentiate Trianz include:

 

  • Power BI prototypes and proof-of-concepts
  • Strategic planning, BI assessments, BI roadmaps
  • Data migration, and data integration expertise
  • Business Intelligence architecture, design, and optimization
  • Analytics reporting automation
  • Master data management and data governance guidance

 

The growing demand for advanced digital technology creates both an opportunity and a challenge for enterprises to take advantage of interactive dashboard applications and effectively illustrate key performance indicators and trends. Our Power BI experts can help you easily obtain snapshot views of your sales, marketing, financial, supply chain, CRM, ERP and other departmental and operational data.

Further, we advise you on what makes a dashboard an exceptional tool for data analysts and corporate leadership. Does it display information in a clear, concise way? Can your leadership teams view both a high-level summary – and then drill down into granular detail – to get a more diagnostic view of the enterprise data?

Our Power BI Dashboard team develops quality summations of relevant data from secure sources to help your business make informed, intelligent choices. Our data visualizations are presented in clear, logical formats that can get into nitty-gritty detail or be used as a big picture, executive summary.

Please feel free to reach out to us to discuss your specific Power BI needs. We’re here to help!

 


Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα