Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
636-730-1094
ggillespie@turnkeytec.com

Turnkey Technologies, Inc.

Turnkey Technologies, Inc. is a Gold Microsoft Dynamics Partner and client-centric business solutions partner with a specialized analytics practice built upon Microsoft Power BI.

The Turnkey business intelligence team is a cornerstone to the company’s mission: to help clients make use of their data and get the most from their critical business solutions. Turnkey has revolutionized how customers visualize their data and use the information in Power BI to make decisions, unify strategies and uncover hidden opportunities. Turnkey’s business intelligence team has worked with clients in manufacturing, banking, retail and service-related industries.

As technology continues to change the way we live and work, Turnkey has made digital transformation a core principle of our organization. We strive to keep our customers up-to-date with the latest enhancements and drive change so they can acquire the tools and methods to revolutionize their products and services, how they engage with customers and the way their employees work.

Turnkey has a track record of high customer satisfaction and takes responsibility for all related project management, deployment, implementation, customization, training and support of your Microsoft business solutions. As a Tier 1 Microsoft Cloud Solution Provider and early adopter of Microsoft’s cloud strategy, Turnkey offers ERP and CRM hosting on our private, secure network hosted in St. Louis, or on the Microsoft Azure platform. In unifying business data on a cutting-edge, centralized platform, we enable our customers to bypass the hassle of updates and maintenance so they can focus on the big picture. 

Owner-led since 1994, the company has offices in St. Louis and Chicago and a strong presence throughout the Midwest. Our approach is time-tested. For more than 23 years we have satisfied hundreds of clients with proven implementation methodologies, data conversion from any system and cost-effective software customizations. We help you grow with your solution with our network of world-class independent software vendors (ISVs) to extend functionality as your needs expand.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα