Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
0115495709
info@vwave.co.za

Vision Wave

Vision Wave has a proven good relationship working with customers and partners world wide on Business Intelligence solutions using Microsoft BI platform. Our customers are mostly small, medium and large enterprises in Government, Education and Professional Services.

Power BI is a suite of business analytics tools to analyze data and share insights. Monitor your organisation data and get quickly real time insights with rich dashboards.

Experience your data. Any time.
Connect to any device and different data channels or sources. Excel spreadsheets, on-premises data sources, big  data, streaming data, and cloud services: it doesn’t matter what type of data you want or where it lives, Power BI allows you to connect to hundreds of data sources.

Vision Wave, is a Microsoft Partner, that has business intelligence consultants. We are ready to help create data visualizations and help grow your organisation.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα