Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
912048601257
info@voksedigital.com

VOKSEDIGITAL CONSULTANCY SERVICES LLP

We have an end to end professional service portfolio on data visualisation leveraging Power BI in the areas of digital marketing analytics, customer analytics, sales analytics, marketing analytics and many more sales and marketing functional areas. 

Businesses can leverage our analytics platform build leveraging Power BI and achieve :
- Insights not seen before - Connect the dots 
- Make the math work for you
- 50% accelerate the data to insight time
- 45+ insight templates, 150+ visuals, 250+ data points
- Powered by Cognitive intelligence 

We are a Microsoft advanced analytics training partner, and a Microsoft cloud solution partner as well.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα