Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+34 647435198
info@waibbo.com

waibbo solutions S.L.

En waibbo queremos potenciar negocios a través de la tecnología, el uso de los datos y la innovación, Creemos que la Inteligencia de Negocio y las Nuevas Tecnologías deben estar al alcance de todas las personas, empresas y de la Sociedad en general. Por ello, acercamos soluciones como Power BI, Azure Data Platform, Azure data Services y Power Platform a nuestros clientes con el objetivo de mejorar el rendimiento de su negocio.  

Nuestros valores son:

Creemos en la tecnología como palanca de mejora de los resultados de negocio.
La tecnología es una palanca de mejora de procesos, reducción de costes y evolución del negocio. La Transformación Digital es una realidad y las empresas deben aprovechar las nuevas tecnologías para obtener diferenciación y ventajas competitivas en su sector.

Somos honestos y profesionales con todos nuestros colaboradores
Sólo creemos en un tipo de relación con nuestros colaboradores: la relación a largo plazo. Consideramos colaborador a clientes, empleados, proveedores, colaboradores externos, accionistas e incluso la sociedad en la que tenemos impacto con nuestros proyectos. Sólo con honestidad y profesionalidad podemos mantener nuestra relación en el tiempo.

Nos apasionan las Nuevas Tecnologías y la Innovación
Trabajamos con tecnología porque nos apasiona. Tenemos la suerte de que nuestra pasión nos permite ganarnos la vida a la vez que ayudamos a nuestros clientes. Nuestro trabajo tienen horarios, nuestra pasión no. Por eso, estamos siempre actualizados en Nuevas Tecnologías.

Orientamos nuestro trabajo a resultados y nos encanta trabajar en equipo
En consultoría estamos acostumbrados a trabajar por objetivos y en base a resultados. Nos motiva que, al final de cada proyecto, podamos medir el impacto de nuestro trabajo. Cada miembro del Equipo tiene su área de especialización, pero sabemos que sólo trabajando juntos daremos a mejor solución a nuestros clientes.

Nos comprometemos con la Comunidad y la Divulgación Tecnológica
Como hemos dicho antes, la Tecnología nos apasiona tanto que no podemos quedarnos este conocimiento para nosotros solos. Nos encanta compartir nuestro conocimiento con las Comunidades de Usuarios, con nuestros colaboradores y con cualquier persona interesada, Por eso nos encontraréis en cualquier evento de comunidad o divulgativo en el que podamos aportar valor.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα