Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+971522498538
info@waysahead.net

WAYSAHEAD FZE

Synthesis and analysis are critical for any data-driven company to make use of its pervasive data. According to Gartner study, by 2022, more than half of major new business systems will incorporate continuous intelligence that uses real-time context data to improve decisions.

At WaysAhead, we combine the latest techniques with deep industry, functional and analytical expertise to help clients capture the most value from data. 

WaysAhead is a credible Solutions Provider for data needs, analysis and the resultant business decisions of corporates. Our vision is to democratize AI & BI and empower as many as 1 million business users by 2030, with realistic solutions. We strive to make Augmented Analytics accessible across industries and revolutionize the way data works and create meaningful marketing sagas for organizations, globally.

As a part of our Global Digital Transformation Strategy, we aim at completing 101 BI business cases by 2020, predominantly from the world of Education, Healthcare, Retail and Entertainment.

Our Services and Solutions:
  •    Crafted for your business: customized digital transformation solution that gives you the ultimate advantage over competition.

  •    Intuitive Solutions : AI powered predictions and trend analysis for businesses to take informed decisions.
  
  •    Domain Expertise : Cloud based BI solutions focused on verticals such as Retail, Finance, Human Capital, Leisure and Entertainment.  

Solutions: https://www.waysaheadglobal.com/dashboard.html

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα