Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+55 (51) 3228.6488
analytics@whitecube.com.br

White Cube

ENGLISH White Cube listens to customers and delivers intelligence and services so they can do more and better. We work with the Organization’s Intelligence, offering consultancy, development and training in several segments, such as Database and Business Intelligence. We are a company with a high degree of specialization and technical knowledge, with experts and senior professionals, of high quality, who stand out in their skills, both in the consulting and training areas. As a Microsoft Partner, the company represents the key qualifications to deliver Business Intelligence, Business Analytics, Data Science and Big Data projects with quality and efficiency, meeting Data Platform, Business Intelligence and Data Analytics competencies. In its technical staff the company accumulates more than 60 Official Microsoft Certifications, more than 7 thousand people trained and more than 100 thousand hours of specialized BI consultancy. PORTUGUÊS A White Cube escuta seus clientes e entrega inteligência e serviços para que eles possam fazer mais e melhor. Nós trabalhamos a Inteligência das Organizações, oferecendo consultorias, desenvolvimento e treinamentos em diversos segmentos, como Banco de Dados e Business Intelligence. É uma empresa com alto grau de especialização e conhecimento técnico, possui profissionais Plenos e Sênior, de altíssima qualidade, que se destacam em suas habilidades, tanto nas áreas de consultoria como em treinamentos. Como Microsoft Partner, a empresa representa as qualificações chaves para lhe entregar projetos de Business Intelligence, Business Analytics, Data Science e Big Data com qualidade e eficiência, atendendo as competências de Data Platform, Business Intelligence e Data Analytics. Em seu corpo técnico a empresa acumula mais de 60 Certificações Oficiais Microsoft, mais de 7 mil pessoas treinadas e mais de 100 mil horas de consultoria especializada em BI.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα