Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
1300 812 512
info@xello.com.au

Xello Pty Ltd

Xello is a Melbourne-based professional services consultancy specialising in Data Analytics and Data Platform. We help regulated enterprises transform their business and elevate decision-making with Microsoft Azure and Power BI, partnering with our customers to secure their platform, unlock more value from their data, and extract more actionable insights from their analytics initiatives, ensuring all users have access to the right data, to make the right decisions.


Our Expertise
We are a Microsoft Gold Certified Partner across Data Analytics and Data Platform, and our breadth of experience working in the Education, Finance, Health, Hospitality, Local Government, and Retail sectors allows us to drive high-value business outcomes using Azure, Power BI, SQL and more for a number of leading organisations across Australia. Xello has over ten years of experience working with enterprise customers across Australia, having won the Deloitte Fast 50 and Microsoft Partner of the Year in years past for our technical competency. 


Our Services
Xello helps enterprises make better business decisions with customised data management solutions, consulting services, advisory & strategy services and managed services tailored to your organisation’s unique goals. Our core Data Analytics offerings are based on four areas:

Business Intelligence: Our team helps your business identify the latest reporting opportunities, produce data-driven insights and leverage the rich visualisation features and scalable capabilities of Power BI, all based around your key business drivers.

Cloud Data Management: Bring big data together in one place. Leverage Azure SQL Database and Azure SQL Data Warehouse to consolidate disparate sources, transform them into a Modern Data Management Platform, and take advantage of Azure Data Lake.

Machine Learning: Elevate historical data to reliably forecast patterns and trends using Azure Machine Learning. Accelerate time-to-delivery, improve accuracy and enhance customer experiences with cloud-based machine-learning & predictive analytics models.

Augmented Analytics: Automate data preparation and insight discovery by leveraging next wave solutions like HDinsight and Azure Machine Learning with their in-built Artificial Intelligence (AI), Deep Learning (DL) and natural language processing (NLP) capabilities.

Our Mission
Our focus is to help our customers become a data-driven business, keep systems secure and their data protected, and to derive more value from their analytics initiatives. By leveraging tools such as Microsoft Power BI, we aim to help you drive three key business outcomes.

  1. Create a data-driven culture to make better decisions with strategic adoption of leading self-service BI toolsets like Power BI.
  2. Leverage cloud-based data lakes (Azure Data Lake) and warehousing (Azure SQL Data Warehouse) to modernise your data estate and data management platform.
  3. Take advantage of next-wave analytics solutions (Azure Machine Learning) to have competitive advantage.

Most importantly, we help you reduce costs and achieve the level of data-driven performance you’re seeking. For more information on how we can help with your Power BI adoption and other data analytics initiatives, please visit us at: https://xello.com.au/.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα