Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+1 408 743 4400
microsoft.practice@xoriant.com

Xoriant Corporation

Xoriant has delivered Power BI integrated solutions for various verticals. Key verticals being:

Manufacturing
There was a streaming dataset need for connecting to IoT sources such as Pumps, Machines etc. Through integration of Power BI and Databricks backed by Azure Stream Analytics and Azure Synapse, an integrated solution is provided to provide one window experience. Through this use case, one can see real-time data with anomalies over streaming dataset into Power BI and historical data stored in Cosmos DB through Power BI reports. Both of offerings are also combined into Power BI Dashboard for central view of the system.

Healthcare
Xoriant has integrated Power BI with Azure API for FHIR and Azure Synapse Analytics. Power BI is also integrated with EHR / EMR and Azure IoT Central for real-time patient monitoring through wearable devices.

Financial Industry
With the help of Power BI dataset backed by Azure Synapse Analytics and Power BI Data flows, Xoriant brought data from disparate sources. These sources range from Financial Software Platform and also cover GDELT data for real-time stock analytics. From the central viewpoint, CxO of Financial organization can see overview of all business lines.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα