Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
8613570962578
marketing@xunyisoft.com

XunYi Software Technology Co.,Ltd.

I .Power BI方面,迅易有什么专业技能,什么特?

·         精通Power BI的体系内容(服务,接口,图表组件,数据链接,处理,清洗,建模,本地部署)

·         精通Power BI 业务中的应用,落地和推广。

II. 基于 Power BI,迅易能做什么开?

·        支持大屏报表,PC应用,app动端的报表开发和展现。

·        IOT流式数据的实时展现

·        大数据级的高效分析和展现

·        业应用平台或app平台集成显示和管理

III.如果要举行一场PBI动手实验,迅易能够教授什么?

·        Power BI对应多种数据来源的链接和处理

·        数据的清洗和建模,指标,度量值等数据开发

·        类图表展现或分析功能的开发应用

·        IOT流失数据的处理

·        级自定义图形的应用展现

 


Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα