Website

Additional information
+47 23 00 67 00 / +47 22 89 10 00
hei@inmeta.no

Inmeta Consulting AS

Hei! I Inmeta gjør vi det kompliserte enkelt.

Vi er et norsk IT-konsulentselskap med kontor i Oslo, Trondheim og Hamar. Som en del av Crayon Group jobber vi også globalt.

Vårt mål er å skape forretningsverdi for våre kunder ved å tilføre kunnskap, erfaring og kreativitet. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor:

 • Business Intelligence og Datavarehus
 • Big Data og Avansert Analyse
 • Samhandling og Portaler
 • Systemutvikling og Integrasjoner
 • E-handel
 • Forretningsrådgivning

Vår jobb er å forstå våre kunders utfordringer og behov. Vi er formelle nok til at vi har orden i sysakene, men uformelle nok til at vi er effektive.

---


Hi! In Inmeta, we make the complicated simple.

We are a Norwegian IT consulting company with offices in Oslo, Trondheim, and Hamar. As a part of Crayon Group, we also work globally.

Our goal is to deliver business value to our clients through knowledge, experience, and creativty. We offer a wide range of services within:

 • Business Intelligence and Data Warehousing
 • Big Data and Advanced Analytics
 • Collaboration and Portals
 • Development and Integrations
 • E-commerce
 • Business Consulting
Our job is to understand our clients' challenges and needs. We are formal enough to be well-organized, but informal enough to be efficient.

See more world-class solutions, customized for your business

Want to become a Power BI Partner?

Certified partners are an important part of the team! Find new business opportunities, make connections, and share your company’s talents and experience with Power BI users around the world.

Learn more