Muokkaa energia-alan tulevaisuutta Power BI:n reaaliaikaisten tietojen avulla

Paranna ja uudista tapaa, jolla uusiutuvaa energiaa hallitaan, sekä luo lisäarvoa energian tuotantoon, toimitukseen, jakeluun ja kulutukseen hyödyntämällä Microsoft Power BI:n avulla saatavia tietopohjaisia merkityksellisiä tietoja.

Tee mitattava vaikutus

Toimi tulevaisuutta varten

Ennakoi tulevaa asiakaskysyntää ja suunnittele sitä varten.

 • Auta vähentämään operatiivisia muuttujia ja ympäristövaikutusta parantamalla toimintojen reaaliaikaista näkyvyyttä energia-alan arvoketjussa.
 • Hyödynnä IoT-yhteensopivaan etäseurantaan tehtyjä investointeja täysimääräisesti käyttämällä sitä tekoälypohjaiseen analytiikkaan ja toimintaa ohjaaviin merkityksellisiin tietoihin kestävän kehityksen mukaisessa -päätöksenteossa.
 • Muunna reagoivat päätökset ennakoiviksi ja ehkäiseviksi strategioiksi hyödyntämällä parannettuja kriittisten laitteiden ja resurssien hallintaa energian tuotanto- ja jakelukanavissa.

Siirtyminen puhtaaseen energiaan

Nopeuta siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin.

 • Syvennä datasta saatavia merkityksellisiä tietoja, jotka auttavat löytämään tapoja vähentää hiilipäästöjä ja tuottamaan uusiutuvia energialähteitä.
 • Tunnista kasvihuonepäästöjen trendit ja vaikutukset käyttämällä tehokkaita visualisointeja ja tekoälyä hyödyntävää analytiikkaa.
 • Paranna tuotantotekniikoita ja käytä kehittynyttä analytiikkaa tukemaan älykästä ruudukkoa, joka tekee mahdolliseksi uusiututuvan energian osuuden kasvamisen.

Uudista työntekijöiden toimintatapoja

Kehity ihmiskeskeiseksi uusiutuvan energian toimijaksi ja palveluntarjoajaksi.

 • Anna työntekijöille mahdollisuus kerätä ja jakaa toimintaa ohjaavia merkityksellisiä tietoja vaivattomasti vuorovaikutteisten tietojen visualisointien, reaaliaikaisten raporttien ja raporttinäkymien avulla tien päällä ja eri puolilla maailmaa.
 • Muodosta yritykseen energia-alan säädösten ja vaatimustenmukaisuusvaatimusten mukainen tietohallinto.
 • Lisää käyttöoikeuksien valvonta ja tietojen suojaus Power BI -tietoihin Microsoft Information Protectionin avulla.

Energia-alan uusi visio

Visioi uusiutuvaa energiaa yhä digitaalisempaan maailmaan.

 • Hallitse energiaa älykkäästi ja tehokkaasti maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
 • Määritä uusia liiketoimintamalleja käyttämällä tekoälyyn pohjautuvaa energian jakelun, kulutuksen ja asiakaskysynnän reaaliaikaista analyysia.
 • Luo tietopohjainen kulttuuri, joka käyttää liiketoimintatietoja energia-alan ympäristöstandardien ja parhaiden käytäntöjen määrittämiseen ja toimittamiseen.

Asiakkaiden tapa yksinkertaistaa kestävää kehitystä Power BI:n avulla

Meidän on tehtävä joitakin muutoksia.

"Olimme saapuneet pisteeseen, jossa meidän oli tehtävä muutoksia kehittyäksemme."

Roy Young
Global Head of Office 365, Centrica

Tutustu energia-alan raportoinnin ja raporttinäkymien esimerkkiratkaisuihin

Laske ja analysoi energian kulutus ja käyttö

Arvioi ja analysoi sähkön käyttöä ja kodinkoneisiin liitettyjä kustannuksia sekä päivittäinen keskimääräinen käyttöaika minuutteina.

Virrantuotanto ja kysyntäanalyysi

Muodosta monipuolisia merkityksellisiä tietoja energiatuotannon vaihtumisesta saastuttavista uusiutumattomista energialähteistä uusiutuviin energialähteisiin.

Veden, kaasun ja kunnallistekniikan kulutuksen ja jakelun merkitykselliset tiedot

Luo merkityksellisiä tietoja nykyisistä energian jakelu- ja kulutustiedoista edistämään luonnonsuojelu- ja kuluttajatietoisuustoimia.

Ota seuraava askel