Uudista terveydenhuollon kokemukset Power BI:n avulla

Löydä tietopohjaisia merkityksellisiä tietoja, jotka parantavat kliinistä päätöksentekoa ja hoitokokemuksia sekä uudistavat samalla hoitotoimintoja ja -tuloksia.

Optimoi kliininen päätöksenteko ja paranna hoitokokemuksia

Tue terveydenhuoltotiimin yhteistyötä

Paranna potilastuloksia ja tiimin suorituskykyä nopeasti ja vaivattomasti käytettävillä suojatuilla tiedoilla.

  • Toteuta oikea-aikaisesti kriittinen hoito, etenkin hätätilanteissa, antamalla kaikenlaisille terveydenhuoltoalan ammattilaisille mahdollisuus tietojen käyttämiseen, yhteistyön tekemiseen ja merkityksellisten tietojen jakamiseen.
  • Nopeuta päätöksentekoa antamalla mahdollisuus käyttää ja analysoida potilastietoja reaaliaikaisesti ja työpaikan ulkopuolella.
  • Anna hoitotiimeille päätöksentekoon tarvittavat tiedot upottamalla Power BI:n raportit ja raporttinäkymät sairaalassa jo käytettäviin portaaleihin ja sovelluksiin.
  • Suojaa arkaluonteisia tietoja HIPAA:n edellyttämällä tavalla käyttämällä hallinta- ja hallintokäytäntöjä, joiden avulla hoitotiimit voivat käyttää suojatusta tarvitsemiaan tietoja.

Löydä kliinisiä ja toiminnallisia merkityksellisiä tietoja

Valjasta kliinisen ja operatiivisen datan merkitykselliset tiedot uusien hoitomallien käyttöönottamiseen, tulevien terveystrendien ennakointiin ja riskien vähentämiseen.

  • Muunna tiedot oikea-aikaisiksi päätöksiksi analysoimalla kliinisiä toimintoja, tarvikkeita, logistiikkaa, kustannuksia ja tuloksia sekä käytä valmiita tekoälyominaisuuksia tulevien tarpeiden ennustamiseen ja suunnittelemiseen.
  • Tunnista tehokkaista hoidoista ja lääkityksestä saatavat kustannussäästöt, trendit ja parhaat käytännöt yhdistämällä, integroimalla ja analysoimalla vaivattomasti teratavuittain palveluntarjoajien, biotiedeorganisaatioiden ja vakuutusyhtiöiden tietoja.
  • Auta vakuutusyhtiöitä ennakoimaan ja estämään petoksia ja tappioita käyttämällä kehittynyttä analytiikkaa vaade-, vakuutusmaksu- ja laskutustiedoissa.

Uusi lähestymistapa terveydenhuoltoon

Uudista väestöterveyden tulevaisuus ja paranna terveyspääomaa hyödyntämällä arvopohjaista hoitoa tietopohjaista kulttuuria laajennettaessa ja edistät kliinistä ketteryyttä.

  • Luo toimintaa ohjaavia merkityksellisiä tietoja – muutamassa tunnissa kuukausien sijaan – laajoista ja monimutkaisista tietojoukoista, kuten laskutuksesta, potilastiedoista ja talousraporteista.
  • Lievennä odottamattomia haasteita hätätilanteissa ja käytä sairaalan resursseja mahdollisimman tehokkaasti löytämään nopeita tilannekohtaisia merkityksellisiä tietoja tietopohjaiseen päätöksentekoon.
  • Toteuta mukautettu hoitosuunnitelma, etenkin riskialttiiden potilaiden osalta, kehittyneen analytiikan sekä potilasprofiilin demografiatietojen ja terveystietojen kokonaisvaltaisen visualisoinnin avulla.

Katso, miten terveydenhuoltoalan organisaatiot saavat tuloksia

Tiimimme voivat joustavasti iteroida nopeasti ja muokata toimintoja käyttäjän tarpeiden mukaan vuorovaikutuksen tehostamiseksi

"Tiimimme voivat joustavasti iteroida nopeasti ja muokata toimintoja käyttäjän tarpeiden mukaan vuorovaikutuksen tehostamiseksi. Näin voimme tehdä kaikkemme luodaksemme lisäarvoa ja tuodaksemme esille tarjoamamme hyvän hoidon, joka voi muuttaa elämää.”

Ben Mansalis
Chief Information Officer, Integris Health

Mahdollisuus visualisoida kaikki tiedot ja päivittää ne reaaliaikaisesti luomalla nopeasti raporttinäkymiä Power B I -työkalujen avulla

”Mahdollisuus luoda nopeasti raporttinäkymiä Power BI -työkalujen avulla kaikkien tietojen visualisointiin ja niiden päivittämiseen reaaliaikaisesti oli aivan välttämätöntä sekä strategian luontia että sen toteuttamista varten."

Dr. Andrew Renda
Associate Vice President Population Health Strategy, Humana

Tutustu terveydenhuollon raporttinäkymä- ja raporttiesimerkkeihin

Sairaalan hätätilanteiden hallintapäätösten raporttinäkymä

Analysoi henkilöstötarpeita, laitteita, tarvikkeita ja kotiuttamista koskevia mittareita, jotka auttavat tekemään tietopohjaisia päätöksiä.

Global COVID-19 Pandemic Report

Näytä ajantasainen raporttinäkymä, päivittäiset päivitykset, palvelupyyntöjen tulokset sekä muut tiedot maailmanlaajuisesti ja maakohtaisesti.

Syöpäanalytiikan raporttinäkymä

Tutustu raporttinäkymään, joka sisältää Yhdysvaltain syöpätilastot mukaan lukien syöpätyyppikohtaisen kuolleisuuden.

Ota seuraava askel