Tuotantotiloista asiakkaan ovelle – Power BI:n muuttaa valmistuksen

Muuta valmistusprosessi ja uudista asiakkaiden aktivointi tekemällä tietopohjaisia päätöksiä ja hakemalla ennakoivia merkityksellisiä tietoja kehittyneen analytiikan avulla.

Paranna joustavuutta uudistamalla valmistus

Uudista työntekijöiden toimintatapoja

Anna työntekijöille työnkalut, joiden avulla he voivat lyhentää liiketoimintaryhmien päätösten tekemiseen kuluvan ajan kuukausista tunteihin. Anna heille mahdollisuus analysoida tuotanto-, myynti- ja liikevaihtotietoja turvallisesti – käyttämällä toimialan mukaista tietoja suojausta ja käyttöoikeuksien valvontaa – samalla kun heidän yhteytensä säilyvät paikasta riippumatta.

Aktivoi asiakkaita uusilla tavoilla

Paranna asiakastuntemustasi. Tarkastele heidän ostomallejaan ja luo mukautettu palvelu markkinointi-, myynti- ja huoltotiedoista saatujen vaikuttavien merkityksellisten tietojen avulla. Käytä kehittynyttä analyysia ja tekoälyä laitteiden etäseurantaan sekä toteuta huolto ennakoivasti ja ehkäisevästi.

Luo kestäviä toimitusketjuja

Etsi toimitusketjun pullonkauloja käyttämällä toimintaa ohjaavia merkityksellisiä tietoja, jotka perustuvat varastokapasiteetin käyttöön, varastotasoihin ja toimituslogistiikkaan. Koska näkyvyys on parantunut, mahdollisuutesi suunnitella ja toteuttaa tuleva asiakaskysyntä on parantunut.

Luo entistä ketterämpiä tehtaita

Tunnista nopeasti ja reaaliaikaisesti toiminnalliset tehokkuusalueet analysoimalla kustannus-, kapasiteetti- ja tuotostiedot. Tällä tavoin voit välttää valmistuslinjaa koskevat viiveet. Visualisoi teratavuittain laitteiden antureista saatuja tietoja ja ennakoi sitten tekoälyn avulla laitteistoa koskevat ongelmat, mikä auttaa estämään häiriöt tuotannossa.

Vapauta innovaatiot ja toimita uusia palveluita

Luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia luomalla tietokulttuuri, jossa kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus käyttää, tehdä yhteistyötä ja analysoida tietoja koko organisaatiossa omatoimisilla tietoyhdistimillä ja mukautetuilla visualisointityökaluilla.

Valmistavan teollisuuden asiakkaiden Power BI -tuloksia

Power BI:n kevyet ETL-toiminnot olivat tehokkaammat ja sen käytettävyys oli parempi kuin muissa työkaluissa.

Grundfos

”Muihin työkaluihin verrattuna Power BI:n kevyet ETL-toiminnot olivat tehokkaammat ja sen käytettävyys oli parempi, mikä edisti sen käytön hyväksymistä yrityksessä.”

Morten Hannibalsen Olsen

Application Consultant, Grundfos

Power BI on osoittautunut erittäin tehokkaaksi työkaluksi

Sandvik Coromant

”Power BI on osoittautunut erittäin tehokkaaksi työkaluksi. Sen avulla ylimmän johdon on helppo käyttää raportteja, ja se on auttanut yritystä muuttumaan entistä tietopohjaisemmaksi.”

Mathias Johansson

CIO, Sandvik Coromant

Tutustu valmistusteollisuuden raportoinnin ja raporttinäkymien esimerkkiratkaisuihin

Laitetestaus ja laatuanalyysi

Elektroniikan ja sähkömekaniikan laitevalmistajia autetaan analysoimaan testaus- ja laadunvalvontatietoja. Näin saaduilla merkityksellisillä tiedoilla ja ennakoivalla toiminnalla voidaan pienentää sisäisiin tehottomuuksiin ja takuuvaatimuksiin perustuvia kustannuksia.

Valmistustoimintojen raporttinäkymä

Käytä aikaa lisäarvon toimittamiseen eikä monimutkaisten projektien luomiseen. Anna operatiivisille ja kirjanpidon tiimeille mahdollisuus analysoida keskitetysti kirjanpitoa, hankintaa, tilausten täyttämistä ja valmistettujen tuotteiden toimituksia.

Toimitusketjun ja etäresurssien hallinta IoT-analytiikan avulla

Tehosta valmistusliiketoimintaa analysoimalla vaivattomasti Dynamics NAV- tai Dynamics AX -ratkaisulla kerättyjä ERP-tietoja, kuten tuotantokustannusten, kapasiteetin, tuotoksen ja tuoterakenteen vaikutuksia.