Power BI:n ohjattu koulutus

Kumppanit ja yhteisöjohtajat voivat käyttää näitä työpajoja ja luokkia maksutta omien asiakkaidensa ja yhteisöjensä Power BI -koulutukseen.

Power BI -kurssit

Jokainen luokka sisältää kaiken materiaalin – esittäjän esityksen, esittelykomentosarjat, vaiheittaisen käytännön harjoituksen, tietojoukon ja muun materiaalin.

Dashboard in a Day (DIAD)

DIAD on yritysanalyytikoille suunnattu yksipäiväinen käytännöllinen työpaja, jossa käsitellään laajasti Power BI:n ominaisuuksia.

Päivän päätteeksi osallistujilla on parempi käsitys siitä, miten

 • Yhdistäminen eri tietolähteistä peräisin oleviin tietoihin ja näiden tietojen muuntaminen.

 • liiketoimintasäännöt ja tunnusluvut määritetään

 • Tietojen tutkiminen tehokkaiden vuorovaikutteisten visualisointien avulla.

 • vaikuttavia raportteja luodaan

 • Raporttinäkymien jakaminen tiimien liikekumppanien kanssa ja julkaiseminen verkkoon.

Sisältö on saatavana yhdeksällä kielellä: Brasilian portugali, englanti, espanja, italia, japani, korea, ranska, saksa ja yksinkertaistettu kiina (mandariinikiina).

Työpajaresurssit on jaettu kahteen osaan:

 1. Ohjaajan sisältö koostuu esityksistä, esittelykomentosarjoista ja ohjaajan koulutusmateriaalista. Varmista, että voit käyttää tätä sisältöä tarkistamalla, että Microsoft-tili on sidottu Microsoft-kumppaniverkoston (MPN) tunnukseen. Muiden kouluttajien on täytettävä sisältöön liitetty kysely ennen lataamista.

 2. Osallistujan sisältö koostu käytännön harjoitusten ohjeista ja tietojoukoista.

Advanced Visualization with Power BI

Edellytykset – DIAD-koulutus tai vastaava työskentelykokemus

Tällä päivän kestävällä kurssilla käsitellään Power BI -raporttien asetteluja sekä Power BI:n tietojen visualisointien luonnissa käytettävän ketterän prosessin rakennetta. Kurssin avulla osallistujat ymmärtävät visualisointien taustalla olevan grafiikan, sopivien kaaviovalintojen vaikutuksen, vaikutuksen, joka liittyy väriin, muotoon ja kokoon, sekä Power BI:n mukautettujen visualisointien käytön. Kurssi sisältää erilaisia raporttinäkymien ja raporttien rakennemalleja sekä parhaita käytäntöjä hyvien raporttien ja raporttinäkymien laatimiseen yrityskäyttäjille.

Sisältö on englanninkielistä.

Työpajaresurssit on jaettu kahteen osaan:

Advanced Data Modeling and Shaping with Power BI

Edellytykset – DIAD-koulutus tai vastaava työskentelykokemus

Tällä yhden päivän kurssilla käsitellään eri lähteistä peräisin olevien tietojen tuontia ja muotoilua Power BI Desktopin avulla. Lisäksi siinä käydään läpi Power BI -ominaisuuksia, joilla voidaan parantaa yrityskäyttäjien tietomallia. Kurssilla käsitellään hyvän, liiketoiminnan tarpeita vastaavan tietomallin luonnin keskeisiä tekijöitä, erilaisia Power BI:n ominaisuuksia, joilla parannetaan erinomaisten raporttien luonnissa tarvittavia tietomalleja, sekä otetaan käyttöön DAX-kirjasto laskutoimituksia varten.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen osallistujien pitäisi osata tuoda tietoja erilaisista tietolähteistä Power BI:hin, muotoilla tietoja, luoda tietomalleja sekä kirjoittaa DAX-funktioita Power BI -malliin.

Tämä sisältö on englanninkielistä.

Työpajaresurssit on jaettu kahteen osaan:

DAX in a Day

Edellytykset – DIAD-koulutus ja tietojen mallinnuksen ja muotoilun lisäkoulutus tai vastaava työkokemus

Tämä kurssi on suunniteltu erityisesti kokeneille mallien kehittäjille. Osallistujilla tulisi olla aiempaa työkokemusta Power BI Desktopin parissa ennen tietomallien luomista.

Tämän kurssin aikana voit tarkastella seuraavia toimintoja:

 • DAX-kaavojen kirjoittaminen.
 • Laskettujen taulukoiden ja sarakkeiden määrittäminen.
 • Mittareiden määrittäminen.
 • DAX-iteraattoritoimintojen käyttäminen.
 • Suodatuskontekstin muokkaaminen.
 • DAX-ajan älykkäiden toimintojen käyttäminen.

Kun tämä koulutus on suoritettu, osallistujat voivat työskennellä Data Analysis Expressions (DAX) -ratkaisun parissa, suorittaa laskelmia ja määrittää yleisiä liiketoimintalaskelmia raportteja varten. He voivat myös tarkastella suorituskykyyn ja toimintoihin liittyviä kysymyksiä.

Tämä sisältö on englanninkielistä.

Työpajaresurssit on jaettu kahteen osaan:

Anna palautetta kurssin lopussa kyselylomakkeiden ja tämän sähköpostiluettelon avulla: ppiltq@microsoft.com.

Administrator in a Day

Edellytykset – DIAD-koulutus tai vastaava työskentelykokemus

Tällä yhden päivän kurssilla käydään läpi Microsoft Power BI -hallintaa ja Power BI -vuokraajan hallintaa, kuten vuokraajan asetusten määritystä, käyttöasteen seurantaa ja käyttöoikeuksien valvontaa sekä muita organisaation resursseja.

Siinä käsitellään yleisiä järjestelmänvalvojan tehtäviä ja työkaluja, kuten Power BI -hallintaportaalia ja Office 365 -hallintakeskusta, sekä niiden automatisointia hallinnon ohjelmointirajapintojen ja PowerShell-cmdlet-komentojen avulla. Käytännön harjoituksissa keskitytään Power BI:n Premium-kapasiteettiin, Power BI -resurssien turvalliseen jakamiseen ja Power BI -käyttöasteen optimointiin Power BI -valvontalokia hyödyntämällä.

Sisältö on englanninkielistä.

Työpajaresurssit on jaettu kahteen osaan:

Paginated Reports in a Day

Power BI Paginated Reports in a Day -kurssilla käydään osallistujien kanssa läpi tekniset tiedot, joita tarvitaan sivutettujen Power BI -raporttien luontiin, julkaisuun ja jakeluun. Koulutus voidaan suorittaa virtuaalisesti tai lähiopetuksena. Siirry itsenäiseen online-koulutukseen. Koulutus edellyttää Premium-tilin käyttöoikeutta ja Power BI Paginated Report Builder -ratkaisun lataamista.

Kurssilla käsitellään seuraavat aiheet:

 • Raporttiasettelujen suunnittelu.
 • Yhteyden muodostaminen tietolähteisiin raporttitietojen noutamista varten.
 • Parametrien käyttäminen.
 • Raportin tietojen visualisointi.
 • Vuorovaikutteisten ominaisuuksien lisääminen.
 • Sivutettujen raporttien julkaiseminen, käyttäminen, toimittaminen ja upottaminen.

Sisältö on saatavana yhdeksällä kielellä: Brasilian portugali, englanti, espanja, italia, japani, korea, ranska, saksa ja yksinkertaistettu kiina (mandariinikiina).

Työpajaresurssit on jaettu kahteen osaan:

 1. Ohjaajan sisältö koostuu esityksistä, esittelykomentosarjoista ja kouluttujan koulutusmateriaalista.

 2. Osallistujan sisältö koostuu käytännön harjoitusten ohjeista ja tietojoukoista.

Developer in a Day

Edellytykset – sovelluskehityksen perusteet, DIAD tai vastaava käytännön kokemus

Power BI Developer in a Day -kurssi antaa osallistujille teknisen tietämyksen Power BI -sisällön upottamiseen. Tämä kurssi on suunniteltu etenkin kokeneille sovelluskehittäjille. Edustakoodauksen tuntemuksesta on hyötyä. Siirry online-koulutukseen.

Kurssilla käsitellään seuraavat aiheet:

 • Käyttöoikeuden hankkiminen Azure Active Directory (Azure AD) -sovellusten ja -tunnusten avulla.
 • Power BI REST API -ohjelmointirajapinnan käyttäminen.
 • Power BI -sisällön upottaminen sovelluksiin.
 • Power BI -sisällön integrointi sovelluksiin Power BI JavaScript -ohjelmointirajapinnan avulla.
 • Rivitasosuojauksen (RLS) edellyttäminen varmistamaan, että sovelluksen käyttäjät näkevät oikeat tiedot.
 • Tarpeita vastaan käyttöoikeuden valitseminen.

Sisältö on englanninkielistä.

Työpajaresurssit on jaettu kahteen osaan:

Modern Excel Analyst in a Day

Modern Excel Analyst in a Day on yksipäiväinen analyytikoille tarkoitettu työpaja. Sen aikana esitellään Excelin lisäominaisuuksia, perehdytään parhaimpaan tapaa käyttää Exceliä ja Power BI:tä yhdessä sekä osoitetaan, miten niitä voi käyttää Microsoft Teamsin ja SharePoint Onlinen kanssa.

Päivän päätteeksi osallistujat ovat saaneet käsityksen seuraavista:

 • Excelin analytiikka.
 • Excelin analytiikan yhdistäminen Power BI:hin – Excelin ja Power BI Desktopin vertailu.
 • Power BI:n lisäominaisuudet.
 • Miten Power BI ja Excel ovat parempia yhdessä.
 • Power BI:n ja Microsoft Teamsin käyttäminen.

Sisältö on saatavana yhdeksällä kielellä: Brasilian portugali, englanti, espanja, italia, japani, korea, ranska, saksa ja yksinkertaistettu kiina (mandariinikiina).

Työpajaresurssit on jaettu kahteen osaan:

 1. Ohjaajan sisältö koostuu esityksistä, esittelykomentosarjoista ja kouluttujan koulutusmateriaalista.

 2. Osallistujan sisältö koostuu käytännön harjoitusten ohjeista ja tietojoukoista.

Leap into Power BI

Edellytykset – vuoden Tableau-kokemus.

Leap into Power BI on Tableauta käyttäville tietoanalyytikoille, kehittäjille ja suunnittelijoille suunnattu päivän kestävä esittely, jossa näytetään, miten samat toiminnot saavutetaan Power BI:ssa. Kurssi sisältää esityksiä ja käytännön harjoituksia.

Päivän päätteeksi osallistujat ovat saaneet käsityksen seuraavista:

 • Mikä on Power BI?
 • Tietojen liitettävyys ja muuntaminen Power BI:ssa.
 • Laskutoimitusten suorittaminen Power BI:ssä.
 • Tietojen järjestäminen ja yksinkertaistaminen.
 • Visualisointi.
 • Analytiikka.
 • Suorituskyvyn optimointi.

Sisältö on englanninkielistä.

Työpajaresurssit on jaettu kahteen osaan:

Lähetä yksityiskohtaista palautetta

Palaute auttaa parantamaan sisältöä, ja siitä on hyötyä koko Power BI -yhteisölle.

Ohjeet tämän sisällön käyttämiseen

 1. Et voi tehdä muutoksia tietojoukkoon.
 2. Jos kurssin sisältöön tehdään muutoksia, niitä ei saa brändätä edellä oleviksi brändeiksi.
 3. Esityksen pitäjän on tunnettava Power BI erittäin hyvin ja hänen on voitava vastata asiakkaiden työpajaa ja yleensä Power BI:tä koskeviin kysymyksiin.
 4. Varmista, että osallistujat vastaavat kyselyyn koulutuksen jälkeen. Kysely auttaa ylläpitämään ja parantamaan nykyistä koulutussisältöä. Jos tarvitse apua kyselyn täyttämiseen, ota meihin yhteyttä.