Henkilö käyttää kannettavaa tietokonetta ja oletettavasti käyttää upotettuja analyysityökaluja

Mitä ovat upotetut analyysitoiminnot?

Upotetuilla analyysitoiminnoilla viitataan toimintoihin, jotka upottavat asiakkaille näkyvää analyysisisältöä erillisistä ympäristöistä suoraan sovelluksiin, portaaleihin tai verkkosivustoihin.

Upotettujen analyysitoimintojen avulla organisaatiot voivat toimittaa nykyaikaisen datakokemuksen integroimalla raportteja, koontinäyttöjä, malleja, tietojen visualisointeja ja muita liiketoimintatietojen (BI) muotoja yksittäiseen käyttöliittymään. Tämä virtaviivainen näkymä auttaa saamaan selkeän kuvan analyysistä, löytämään merkityksellisiä tietoja ja tekemään nopeampia, datapohjaisia päätöksiä.


Kuinka upotettuja analyysityökaluja käytetään

Nyt tiedät, miten upotetut analyysitoiminnot määritetään. Mutta mihin upotettuja analyysitoimintoja käytetään? Miten ne toimivat ja mitä niillä voidaan tehdä?

Nykypäivän digitaalisessa ympäristössä monet yritykset pyrkivät datapohjaiseen kulttuuriin, jossa käyttäjät pääsevät helposti käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin. Tietojen integroimisen, hallinnan, analysoimisen, suojaamisen ja jakamisen haasteet estävät yrityksiä kuitenkin saavuttamasta tällaista kulttuuria tarvittavassa mittakaavassa. Tässä kohtaa upotetut analyysitoiminnot tulevat avuksi.

Organisaatiot sekä riippumattomat ohjelmistotoimittajat tai ohjelmistokehittäjät tuovat tietoihinsa upotettujen analyysiratkaisujen avulla uutta kontekstia, tehokkuutta ja arvoa. Yritykset yhdistävät upotettujen analyysitoimintojen avulla tietolähteensä ja BI-työkalunsa niin, että tietojen lukeminen, analysointi ja suojaaminen onnistuu kätevästi yhdestä tutusta käyttöliittymästä. Ohjelmistoyritykset säästävät aikaa ja resursseja luomalla kehittämiinsä sovelluksiin raportteja ja visualisointeja upotettujen raportointityökalujen avulla.


Esimerkkejä upotetuista analyysitoiminnoista

Upotetuista analyysityökaluista on hyötyä myös loppukäyttäjille, sille he voivat niiden avulla käyttää monenlaista omatoimista BI:tä yhdessä sovelluksessa tarvitsematta vaihtaa järjestelmien välillä. Tämän entistä intuitiivisemman työnkulun ansiosta ajan tasalla olevien tietojen analysointi ja jakaminen sekä merkityksellisten havaintojen tekeminen niistä on helpompaa kuin koskaan ennen. Upotettujen analyysitoimintojen avulla voit tehdä seuraavia asioita:

 • Luo ja upottaa dynaamisia ja älykkäitä raportteja, joissa on näyttäviä kaavioita ja kuvaajia.
 • Luo ja integroi mukautettuja koontinäyttöjä, raportteja, visualisointeja ja tietomalleja, jotka perustuvat ajan tasalla oleviin suorituskykymittareihin.
 • Yhdistä, poimi ja konsolidoi tietoja useista lähteistä yhteen luotettavaan tietolähteeseen.
 • Mukauta tietoesityksen ulkoasua omassa tuotemerkittömässä käyttöliittymässäsi.
 • Suorit vertailutestejä toimialan historiallisiin tietoihin verraten.
 • Ota käyttöön omatoiminen tai tapauskohtainen BI-analyysi kelle tahansa käyttäjälle.
 • Mahdollista suojattu ja luotettava mobiiliraportoinnin käyttö.
 • Suojaa luottamukselliset tiedot valvomalla käyttötietoja ja noudattamalla säännöstenmukaisuuden standardeja.

Upotettujen analyysitoimintojen edut

Asianmukainen pääsy tietoihin edesauttaa älykkäämpää päätöksentekoa, tehostaa toimintaa ja tuo monia muita etuja. Seuraavassa on joitakin syitä, miksi kannattaa harkita analyysitoimintojen ja BI:n upottamista:

 • Säästä aikaa ja resursseja kehittämisessä Upottamalla analyysitoiminnot sen sijaan, että sisältö luotaisiin itse, tuotetiimit voivat keskittyä paremmin ydintoimintojen kehittämiseen ja saada näin tuotteen nopeammin markkinoille. Automaattiset valvonta- ja käyttöönottotyökalut voivat myös vähentää kustannuksia ja resurssien käyttöä.
 • Tarjoa käyttäjille helpompi pääsy tietoihin Monet upotetut BI-ympäristöt tarjoavat sovelluksen sisäisiä omatoimisia analyysi- ja tekoälyominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät voivat saada tarvitsemansa lähettämättä pyyntöä analyytikolle. Näin tiedot tulevat tutummiksi ja niistä voi tehdä tarkempia havaintoja. Kaikki tämä edesauttaa tietopohjaisen kulttuurin luomista.
 • Päivitä datakokemus nykyaikaisemmaksi Monipuolisin ominaisuuksin varustettujen raporttien ja koontinäyttöjen avulla voit olla vuorovaikutuksessa tietojesi kokonaisvaltaisesti. Tämä johtaa merkityksellisempiin havaintoihin, parempaan käyttäjätyytyväisyyteen ja edukseen erottuvaan sovelluksen käyttökokemukseen.
 • Tehosta tuottavuutta Kun kaikki analyysitoiminnot ovat käytettävissä yhdessä käyttöliittymässä, sinun ei enää tarvitse siirtyä eri ympäristöjen välillä löytääksesi, mitä tarvitset. Tämä johtaa tuottavuuden paranemiseen, suurempaan lisäarvoon sekä sijoitetun pääoman tuoton kasvamiseen.

Miten upotettu BI ja perinteinen BI eroavat toisistaan?

Perinteisellä BI:llä viitataan valikoimaan työkaluja tai prosesseja, jotka keräävät, muuntavat, louhivat, visualisoivat, mallintavat ja suojaavat tietoja yhdestä tai useasta lähteestä. Historiallisesti näitä työkaluja ja prosesseja ovat käyttäneet pääasiassa data-analyytikot trendien selvittämiseen ohjelmallisesti suurista tietojoukoista, joskin nykyiset kehittyneemmät ympäristöt tarjoavat parempia itsepalveluvaihtoehtoja myös yrityskäyttäjille. Johdetut merkitykselliset tiedot voidaan sitten jakaa koko organisaatiolle raporttien, koontinäyttöjen, kaavioiden ja kuvaajien muodossa.

Upotettu BI tarjoaa perinteisen BI:n edut ja laajentaa lisäksi sisällön käyttömahdollisuuksia sijoittamalla sen sovelluksiin, joita ihmiset jo käyttävät. Myyntitiimi saattaa esimerkiksi haluta upottaa tietovirtasyötteen CRM-järjestelmään, viestisovellukseen tai sisäiseen työkaluun, jotta kaikki uusimmat mittaustiedot löytyvät yhdestä paikasta. Tämä mahdollistaa myös tietojen käytön yhdistettyjen, sovelluksen sisäisten integrointien avulla, jotta tiimi voi tehdä sujuvoittaa yhteistyötä tehokkailla uusilla työkaluilla.


Upotetut analyysitoiminnot ja ohjelmointirajapintojen hallinta

Upotetut analyysitoiminnot eivät olisi mahdollisia ilman ohjelmointirajapintojen (API) tukea. Ohjelmointirajapintojen avulla sovellukset voivat viestiä keskenään erilaisten protokollapyyntöjen kautta. Näin voit yhdistää järjestelmään kolmannen osapuolen työkaluja, eikä sinun tarvitse luoda niitä itse. Tällä varmistetaan myös, että kaksi järjestelmää pysyvät yhdistettyinä toisiinsa ja muutokset koodiin toisessa järjestelmässä siirtyvät suojatusti ja luotettavasti myös toiseen.

Tämän päivän innovatiivisimmat organisaatiot käyttävät ohjelmointirajapintoihin keskittyvää arkkitehtuuria työnkulkujen sujuvoittamiseen, kasvun edistämiseen ja innovaatioiden nopeuttamiseen. Syynä tähän on, että ohjelmointirajapinnat tarjoavat lisäarvoa, joustavuutta ja turvallisuutta lisäämällä sovelluksiin uusia toimintoja integraatioiden muodossa. Integraatiot määrittävät, miten BI-sisältöä – tietolähteitä, koontinäyttöjä, raportteja ja muita laajennuksia – upotetaan, hallitaan, automatisoidaan ja mukautetaan käyttöliittymän ulkoasun ja käyttötuntuman mukaan. Ne määrittävät myös, miten sisältökohteet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tämä toteutetaan tyypillisesti luomalla tunnus, joka antaa sovellukselle oikeuden käyttää palvelinpuolen tietoja. Kun käyttöoikeus on annettu, tiedot kopioidaan asiakaspuolelle.

Suurissa organisaatioissa käytetään päivittäisissä toiminnoissa satoja, ellei tuhansia sisäisiä ja ulkoisia ohjelmointirajapintoja. Tehokas ohjelmointirajapintojen hallinta on välttämätöntä tietoliikenteen optimoinnin, kertakirjautumisen (SSO) kaltaisten ominaisuuksien kautta tapahtuvan käyttäjien todennuksen, tietoturvan ja säännöstenmukaisuuden vaatimusten täyttämisen sekä uusien ohjelmointirajapintojen nopean käyttöönoton kannalta. Kaikki nämä ovat tärkeitä näkökohtia, jotka kannattaa ottaa huomioon luotaessa upotettua käyttökokemusta.


Kuinka upotetut analyysitoiminnot toteutetaan

Kun suunnittelet ja otat käyttöön upotettua analyysiratkaisua, aloita määrittämällä organisaation korkean tason liiketoimintatavoitteet sekä organisaation luonne ja koko. Haluatko tehostaa organisaatiosi operatiivisia prosesseja vai pyritkö saamaan sovelluksesi nopeammin markkinoille? Haluatko keskittää kaikki tietolähteesi ja työkalusi CRM:ään vai oletko aikeissa tarjota valmiita analyysitoimintoja asiakkaillesi?

Myös loppukäyttäjät on syytä ottaa huomioon. Keitä he ovat? Millä tavoilla he voivat olla vuorovaikutuksessa kohtaamiensa tietojen kanssa? Mitkä toiminnot voivat tarjota heille eniten lisäarvoa? Näiden kysymysten pohtiminen auttaa sinua toimittamaan asiakkaidesi tarpeiden mukaan räätälöityjä käyttökokemuksia.

Arvioi seuraavaksi, mikä nykyisessä infrastruktuurissa toimii, mitä voisi parantaa ja pitäisikö tarvittavat ominaisuudet kehittää itse yrityksen sisällä vai ostaa valmis ratkaisu. Valintaan kehittämisen ja ostamisen välillä vaikuttavat monet tekijät, kuten halutut tuotteen toiminnot, aikataulu, budjetti, resurssien saatavuus ja sijoitetun pääoman tuotto. Jokaisella organisaatiolla on erilaiset tarpeet, mutta jos päätät ostaa ratkaisun, kannattaa tutustua BI-ratkaisuihin, jotka tarjoavat ohjelmointirajapintaintegraatiot helppoa upottamista varten.

Lopuksi tarvitset suunnitelman turvallisuutta, todennusta ja tietosuojaa varten. Mieti todennusmenetelmää sekä sitä, miten tietojen käyttöä hallitaan sisäisten ja ulkoisten käyttäjien kesken. Määritä, kuinka ohjelmointirajapintayhteydet suojataan, tietoliikennettä hallitaan ja salaus otetaan käyttöön tarvittaessa. Varmista myös, että BI-sisältösi vastaa tietojen säilytystä ja säännöstenmukaisuutta koskevia vaatimuksia alueellasi.


Upotetut analyysiratkaisut ja -ohjelmistot

Nyt kun tiedät, miten pääset alkuun, siirrytään suosituksiin upotettuja analyysiratkaisuja ja ‑ohjelmistoja varten. Tarpeiden luonne ja monimutkaisuus vaikuttavat siihen, mihin työkaluihin ja tekniikoihin kannattaa investoida, joten tämän suhteen on syytä tehdä selvitystyötä.

Ensin tarvitaan erillinen BI-ratkaisu. Tällä ratkaisulla tulisi olla kyky yhdistää kolmannen osapuolen tietolähteet ja pitää tiedot suojattuina tietoturvatyökaluilla. Ratkaisun tärkein ominaisuus on tarvittavien tietojen, työkalujen ja havaintojen käyttöoikeuksien antaminen käyttäjille. Työpöytäratkaisu, kuten Power BI, yhdistää intuitiivisen käyttöliittymän tehokkaisiin analyysitoimintoihin, jotta voit luoda, analysoida ja jakaa vuorovaikutteisia raportteja, tietojen visualisointeja ja malleja. Se myös skaalautuu suuremmaksi tai pienemmäksi organisaation infrastruktuuritarpeiden mukaan.

Kun olet arvioinut BI-ratkaisun, määritä seuraavaksi käyttötapaus upottamista varten. Jos haluat upottaa analyysitoimintoja omaa organisaatiosi varten, kannattaa harkita pilvipalveluratkaisuja, jotka on suunnattu ensisijaisesti sisäisille käyttäjille. Tässä skenaariossa kullakin käyttäjällä on oltava käyttöoikeus, jotta hän voi käyttää upotettua sisältöä. Kun hän kirjautuu sisäiseen sovellukseen tai työkaluun, se pyytää häneltä kirjautumisen tunnistetietoja. Suurten organisaatioiden kannattaa harkita upotusominaisuuksia sisältävää yritystason pilviratkaisua, kuten Power BI Premium, jotta tarpeisiin voidaan vastata riittävässä mittakaavassa.

Jos haluat upottaa analyysitoimintoja omaa asiakkaitasi varten, kannattaa tutustua ratkaisuihin, joiden avulla ulkoiset käyttäjät voivat käyttää upotettua sisältöä ilman käyttöoikeutta tai kirjautumisen tunnistetietoja. Tässä skenaariossa BI-ratkaisun määritetty tuotemerkittömäksi sovelluksen sisäiseksi ominaisuudeksi. Ohjelmistoyritysten kannattaa harkita pilvipohjaisia upotettuja analyysiratkaisuja, jotka on kehitetty erityisesti tuotemerkittömiä ominaisuuksia varten, kuten Power BI Embedded. Näiden ratkaisujen avulla he voivat tarjota käyttäjille lisäarvoa ja säästää samalla kehittämisaikaa, kustannuksia ja resursseja.

Upota organisaatiotasi varten

 • Kohdeyleisö: yritykset, suuret organisaatiot, suuret riippumattomat ohjelmistotoimittajat
 • Tietojen omistus: käyttäjä omistaa tiedot
 • Käyttäjätyyppi: sisäinen
 • Lisensointi: kukin käyttäjä tarvitsee käyttöoikeuden
 • Todennus: pilvipalveluna toteutetun keskitetyn todennuspalvelun kautta; vuorovaikutteinen
 • Suositus: Power BI Premium

Upota asiakkaidesi käyttöön

 • Kohdeyleisö: riippumattomat ohjelmistotoimittajat, ohjelmistokehittäjät
 • Tietojen omistus: sovellus omistaa tiedot
 • Käyttäjätyyppi: ulkoinen
 • Lisensointi: käyttäjät eivät tarvitse käyttöoikeutta
 • Todennus: käytetään omaa todennusmenetelmää, ei-vuorovaikutteinen
 • Suositus: Power BI Embedded

Aloita upottaminen Power BI:n avulla

Tarjoaa käyttäjille sovelluksessasi uudenaikainen datakäyttökokemus skaalautuvalla itsepalvelu- ja yritys-BI-alustalla. Tutustu ominaisuuksiin, selaa asiakastarinoita ja kokeile itse käyttämällä upotettujen analyysitoimintojen testausalustaa.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä ovat upotetut analyysitoiminnot?

Upotetuilla analyysitoiminnoilla viitataan toimintoihin, jotka upottavat analytiikan suoraan erillisestä ympäristöstä yksittäiseen ohjelmistoon, yrityssovellukseen, verkkosivustoon tai portaaliin.

Miksi upotetut analyysitoiminnot ovat tärkeitä?

Eri alojen organisaatiot ja riippumattomat ohjelmistotoimittajat käyttävät upotettuja analyysitoimintoja päästäkseen tuotteiden kanssa nopeammin markkinoille, parantaakseen käyttökokemusta ja lisätäkseen tuottavuutta.

Mitä ovat upotetut analyysityökalut?

Upotettujen analyysityökalujen avulla voit luoda ja jakaa raportteja, kaavioita ja visualisointeja suoraan sovelluksesta. Ne mahdollistavat myös vertailuanalyysin, itsepalvelukyselyt sekä muita BI-toimintoja.

Mikä on upotettu analyysiohjelmisto?

Upotetun analyysiohjelmiston avulla voit upottaa raportteja, koontinäyttöjä ja muuta analyysisisältöä erilaisten ohjelmointirajapintojen kautta. Yleensä tarvitset käyttöoikeuden näiden integraatioiden käyttöä varten.