התחבר למקורות נתונים מקומיים באמצעות Power BI gateway

שמור על לוחות מחוונים ודוחות שלך עדכניים על-ידי התחברות למקורות נתונים מקומיים ללא צורך בהעברת הנתונים. בצע שאילתה על ערכות נתונים גדולות ונצל את ההשקעות הקיימות שלך. קבל את הגמישות הנדרשת כדי לספק מענה לצרכים אישיים ולצרכי הארגון.

שער אחד לכל שירותי הענן

התקן פעם אחת ופרוס מספר חיבורי נתונים מקומיים מרובים ב- Power BI,‏ Power Apps‏, Power Automate ו- Azure Logic Apps באמצעות אותו שער.

התקנה קלה

הורד והתקן את השער עם אינטראקציות מינימליות. לאחר מכן, היכנס באמצעות חשבון הארגון שלך כדי לרשום את השער לשימוש בשירותי הענן.

גישה מאובטחת לנתונים

העברת נתונים בין Power BI לשער הנתונים המקומי מתבצעת באופן מאובטח באמצעות Azure Service Bus. אישורים המסופקים על-ידי מנהלי שערים מוצפנים כדי לסייע בהגנה על המידע שלך בענן ומפוענחים רק במחשב השער.

שער נתונים מקומי (מצב רגיל) שער נתונים מקומי (מצב אישי)
שירותי הענן שאיתם הוא פועל

Power BI‏, Power Apps,‏ Azure Logic Apps,‏ Power Automate, ‏Azure Analysis Services,‏ Dataflows

Power BI
מעניק שירות למשתמשים מרובים עם בקרת גישה לכל מקור נתונים

כלול

פועל כאפליקציה למשתמשים שאינם מנהלי מערכת

כלול

פועל כמשתמש יחיד עם האישורים שלך

כלול

יבא נתונים והגדר רענון מתוזמן

כלול

כלול

תמיכה של DirectQuery

כלול

תמיכה בחיבור חי ל- Analysis Services

כלול

שער נתונים מקומי (מצב רגיל) שער נתונים מקומי (מצב אישי)
שירותי הענן שאיתם הוא פועל

Power BI‏, Power Apps,‏ Azure Logic Apps,‏ Power Automate, ‏Azure Analysis Services,‏ Dataflows

Power BI
שער נתונים מקומי (מצב רגיל) שער נתונים מקומי (מצב אישי)
מעניק שירות למשתמשים מרובים עם בקרת גישה לכל מקור נתונים

כלול

שער נתונים מקומי (מצב רגיל) שער נתונים מקומי (מצב אישי)
פועל כאפליקציה למשתמשים שאינם מנהלי מערכת

כלול

שער נתונים מקומי (מצב רגיל) שער נתונים מקומי (מצב אישי)
פועל כמשתמש יחיד עם האישורים שלך

כלול

שער נתונים מקומי (מצב רגיל) שער נתונים מקומי (מצב אישי)
יבא נתונים והגדר רענון מתוזמן

כלול

כלול

שער נתונים מקומי (מצב רגיל) שער נתונים מקומי (מצב אישי)
תמיכה של DirectQuery

כלול

שער נתונים מקומי (מצב רגיל) שער נתונים מקומי (מצב אישי)
תמיכה בחיבור חי ל- Analysis Services

כלול

שער נתונים מקומי (מצב רגיל) שער נתונים מקומי (מצב אישי)