אתר אינטרנט

למידע נוסף
(514) 788-1337
sales@agiledss.com

agileDSS


Une image vaut mille mots, c’est pourquoi la visualisation de données est de plus en plus valorisée par les organisations. Une bonne visualisation permet de communiquer de façon simple des idées et des phénomènes complexes. Placer vos données dans un contexte visuel vous permet d’approfondir votre réflexion et de faire apparaître de nouvelles corrélations et tendances qui seraient passées inaperçues dans un format textuel. Du simple graphique au tableau de bord le plus élaboré, la visualisation de données est un art que nos conseillers pratiquent et transmettent avec passion grâce à Power BI.


 

ראה פתרונות נוספים ברמה עולמית, שמותאמים אישית לעסק שלך

רוצה להפוך לשותף Power BI?

שותפים מוסמכים הם חלק חשוב מהצוות! מצא הזדמנויות עסקיות חדשות, צור קשרים ושתף את הכישרונות והניסיון של החברה שלך עם משתמשי Power BI ברחבי העולם.

למידע נוסף