אתר אינטרנט

למידע נוסף
0144693090
info@apsia.eu

Apsia

Accélérez les prises de décisions de votre entreprise grâce à Microsoft Power BI !

Prenez de meilleures décisions en analysant d’immenses volumes de données en temps réel. Accéder aux informations dont vous avez besoin pour améliorer votre rentabilité.


Rassemblez toutes les données utiles

Croiser les données à très forte volumétrie issues de différents canaux.

Prendre des décisions prédictives et holistiques, au lieu d’être réactives et déconnectées


Conservez vos ressources les plus précieuses

Conserver les données de votre organisation de façon illimitée, peu importe leur volume.

Conserver vos données selon les standards réglementaires et de votre entreprise


Gagnez en efficacité dans toutes vos tâches

Dévoiler les informations immergées dans vos données pour optimiser vos activités.

Intégrer des données Big Data provenant de la chaîne de valeurs de l’entreprise et utilisez l’analyse avancée en temps réel


Pourquoi analyser toutes les données de votre entreprise?

Pour avoir une vision 360 de l’information,
Pour prendre des décisions stratégiques basé sur l’exhaustivité des éléments,

Préparez l’arrivée de l’intelligence artificielle dans votre entreprise : anticipation des besoins clients, maintenance prédictive, …

ראה פתרונות נוספים ברמה עולמית, שמותאמים אישית לעסק שלך

רוצה להפוך לשותף Power BI?

שותפים מוסמכים הם חלק חשוב מהצוות! מצא הזדמנויות עסקיות חדשות, צור קשרים ושתף את הכישרונות והניסיון של החברה שלך עם משתמשי Power BI ברחבי העולם.

למידע נוסף