אתר אינטרנט

למידע נוסף
+213 770328732 / +213 (21) 60 73 38
contact@bbs-solutions.dz

BBS Solutions

BBS Solutions (Cloud - Collaboration - BI) est une entreprise algérienne spécialisée dans les solutions collaboratives, Cloud et BI. Nous aidons les entreprises dans leur transformation digitale en leur proposant des fabriques de solutions d'entreprise, avec un investissement réduit et une mise en place rapide (TTM réduit). 

  • Les solutions collaboratives / Portail : SharePoint & Office 365
  • Les solutions décisionnelles (BI) de Microsoft : La suite SQL Server, aussi bien sur le moteur de base de données, que les solutions ETL (SSIS), analytiques (SSAS) et de reporting (SSRS et Power BI)
  • Les solutions Cloud de Microsoft : Azure

Nous avons développé un partenariat fort avec Microsoft, nous sommes partenaire Microsoft Silver Cloud Productivity, mais aussi un des premiers partenaires "Power BI Certified Partner" en Algérie. En plus de Microsoft, nous développons des partenariats avec un ensemble d’éditeurs indépendants (ISV) proposant des solutions autour de SharePoint, comme Nintex, qui est leader mondial des solutions de Workflow pour SharePoint.

 

Par notre savoir-faire et notre expertise, nous avons pu travailler avec des grands comptes algériens. Nous construisons une relation durable, de confiance avec nos clients afin de les accompagner dans leur projets. Nous avons déployé de nombreuses solutions Business Analytics basées sur Power BI ou la suite SQL Server (SSIS/SSAS/SSRS), couplées a SharePoint pour créer un socle technologique très puissant à moindre coût. Nous avons mené des projets avec des clients dans plusieurs secteurs d'activités : Oil & Gas, transport, agro-alimentaire ou BTP

 

Vous voulez que nous vous accompagnions, contactez nous !

ראה פתרונות נוספים ברמה עולמית, שמותאמים אישית לעסק שלך

רוצה להפוך לשותף Power BI?

שותפים מוסמכים הם חלק חשוב מהצוות! מצא הזדמנויות עסקיות חדשות, צור קשרים ושתף את הכישרונות והניסיון של החברה שלך עם משתמשי Power BI ברחבי העולם.

למידע נוסף