אתר אינטרנט

למידע נוסף
713-574-5555
biservices@ironedgegroup.com

IronEdge Group

IronEdge Group is a Microsoft Gold Data Analytics Partner and Managed Services firm with over 14 years’ experience in solving complex customer needs.  We specialize in helping mid-market companies drive forward with analytics initiatives from beginning to end.  We work directly with key stakeholders to understand the current readiness of an organization to begin analytics initiatives.  IronEdge has extensive experience in the retail, information technology services, and financial services verticals. 

Our processes for business intelligence (BI) program success focus on all aspects of the source to analytics pipeline:  

 • Data Strategy, 
 • Data Storage, 
 • Data Sourcing, 
 • Data Engineering, 
 • Data Modeling, 
 • Data Visualization, 
 • Data Science

IronEdge has designed applications and processes utilizing the Microsoft Azure Cloud, on-premise data sources, cloud data sources, Power BI, PowerApps, and Flow.  IronEdge can quickly ingest raw data from APIs, Databases, and files into a structured online warehouse.  Within weeks, IronEdge will be providing usable dashboards and reports to our clients.  We believe that by quickly turning around analytics to stakeholders, momentum for BI initiatives continues and widespread adoption of a data centric mind-set increases. 

IronEdge has developed BI as a Service (BIaaS) delivery methodology for mid-market organizations.  Our goal is to provide the data analysis, curation and presentation services once only afforded by Enterprise organizations to the mid-market.  IronEdge utilizes secure cloud technology though Microsoft Azure for the extract, transformation and organization of data.  By building secure data packs, dashboard and reports through Power BI, our team provides user-centric data consumption at a fraction of what a typical BI investment would be for an organization. 

Through Agile based project management, IronEdge Group provides functionality to our clients within 30-day cycles for their dashboards and reports.  Our goal is to maintain momentum for the BI initiatives of our clients over time and continually provide visible results for their investment each quarter.  IronEdge’s is not to simply provide a graphical look at once hidden data, but to aid our clients in the following ways: 

 • Gain wide-spread adoption of analytics as a core function of business decision making, 
 • Provide deeper insights into complex problems, 
 • Tie together information in ways that would have been too expensive or difficult in the past, 
 • Create self-service data systems for better, faster decision making, 
 • Ensure data integrity, security and quality through the process, 
 • Show consultative value through business process analysis and deep interaction, 
 • Transform data into an actionable asset, 
 • Engage with organizations where analytics is critical, but was historically too costly to construct

ראה פתרונות נוספים ברמה עולמית, שמותאמים אישית לעסק שלך

רוצה להפוך לשותף Power BI?

שותפים מוסמכים הם חלק חשוב מהצוות! מצא הזדמנויות עסקיות חדשות, צור קשרים ושתף את הכישרונות והניסיון של החברה שלך עם משתמשי Power BI ברחבי העולם.

למידע נוסף