אתר אינטרנט

למידע נוסף
+49 (69) 2475 1823
sales@sdx-ag.de

SDX AG

As your technology partner, SDX realizes complex, large-scale Software Development, Data Analytics, and DevOps projects - on-premises and on Azure. We have specialized on the Microsoft Platform including the Microsoft 365 ecosystem and Azure. Our portfolio includes the following services: 

Application Development & Consulting

 • Mobile, web and desktop clients using e.g. Xamarin/MAUI, WPF, Blazor, Angular.
 • Scalable enterprise backends (Azure, on-premises, or hybrid) using e.g. .NET Core, ASP.NET Core, SQL Server, and Azure IaaS/PaaS/SaaS
 • Serverless applications using Azure Functions
 • Microsoft Dynamics 365 platform solutions
 • Power Platform (Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents) solutions
 • Microsoft/Office 365 integration
 • Performance and UI tests

Data Analytics Development & Consulting

 • Data Analytics solutions on Azure using e.g. Azure IoT Hub, Event Hub, Data Factory, Stream Analytics, Databricks, Machine Learning
 • Data Lake and Data Warehouse design and implementation using e.g. Azure Data Lake Storage and Synapse Analytics
 • Data Analytics integration
 • Power BI data visualization and DevOps

Power BI is our main data visualization platform. Our services in this area specifically include Power BI architecture design, integration of various data sources, data transformation and preparation (ELT/ETL), Power BI data import orchestration and automation, data sets and reports building using appropriate visualization techniques, and CD pipelines setup for Power BI solutions.

DevOps

 • Process template and CI/CD setup using Azure DevOps and/or GitHub
 • Azure DevOps cloud migration
 • Dev/Test labs and automation using Azure
 • Test plans

Security

 • Adoption and enforcement of Security by Design methodology and practices into the software development lifecycle
 • OWASP security analysis and remedy
 • Adoption and setup of cloud-based security solutions, such as Azure Active Directory, Intunes, Security Center, etc.

Innovation Services

 • Digitalization and employee mobility
 • Microservices architectures on Azure
 • Modern X-platform development
 • Data Analytics platform powered by Azure

Our innovation services are typically provided as briefing sessions (approx. 4 hours) demonstrating the practical application of leading-edge technologies using real-world use cases. Briefing sessions are tailored to the specific needs and interests of the target audience.

ראה פתרונות נוספים ברמה עולמית, שמותאמים אישית לעסק שלך

רוצה להפוך לשותף Power BI?

שותפים מוסמכים הם חלק חשוב מהצוות! מצא הזדמנויות עסקיות חדשות, צור קשרים ושתף את הכישרונות והניסיון של החברה שלך עם משתמשי Power BI ברחבי העולם.

למידע נוסף